The Role of the Serbian and Russian Orthodox Church in Shaping the National Politics Cover Image

Uloga srpske i ruske pravoslavne crkve u profilisanju državne politike
The Role of the Serbian and Russian Orthodox Church in Shaping the National Politics

Author(s): Srđan Barišić
Subject(s): Governance, Government/Political systems, Politics and religion, Eastern Orthodoxy, Sociology of Religion, Politics and Identity
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Orthodox church; Russia; Serbia; politics; religion and politics; national identity; religion and identity;
Summary/Abstract: Prihvaćeno vrlo rano u etnogenezi, dolazeći od vizantijskog uzora, pravoslavlje se i kod Srba i kod Rusa čvrsto vezalo za stvaranje države i u oba slučaja tokom brojnih i snažnih kriza države ono je igralo snažnu integrativnu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta. U oba slučaja, period ateizacije društvenog sistema marginalizovao je i minimalizovao javni značaj religioznosti, a raspadom federacija, početkom poslednje decenije XX veka, nastupio je proces revitalizacije religije. Kao sastavni deo društvenih promena u postosocijalističkim društvima, revitalizacija religije odvijala se prvenstveno kroz politizaciju religije, odnosno, u kontekstu urušenog identitetskog (socijalističkog) okvira, reafirmisanjem starih etničkih i konfesionalnih obrazaca u cilju homogenizacije identiteta u nacionalnim okvirima. Sakralizacija nacionalnog identiteta političkim elitama ojačavala je moć, a verskim elitama je omogućavala konačan dugo iščekivani povratak u javnu sferu i vraćanje bar dela izgubljenih privilegija. [...]

  • Page Range: 101-120
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian