Serbian-Russian Historical Analogies Cover Image

Srpsko–ruske istorijske analogije
Serbian-Russian Historical Analogies

Author(s): Latinka Perović
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Government/Political systems, International relations/trade
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; Russia; political history; diplomatic history; Serbian-Russian relations;
Summary/Abstract: U ovom tekstu se, na osnovu višegodišnjih opsežnih istraživanja, nastoji rezimirati istorijski kontekst pojave, međusobnog odnosa, razvoja i nejednake utemeljenosti dve glavne društvene ideje u novovekovnoj Srbiji – liberalne i socijalističke. Uz sve sličnosti sa balkanskim narodima pod Turskom i sve razlike sa južnoslovenskim narodima pod Austrougarskom, srpski narod se, što nije bez značaja i za istoriju pomenutih ideja, izdvaja revolucijom na početku XIX veka (1804).34 Ona je utrla put ka oslobođenju i ujedinjenju, odnosno ka novovekovnoj državi srpskog naroda, koja je tokom jednog i po veka vodila višre ratova, promenila dosta ustava, poprimala različite oblike (autonomna kneževina u okviru Turske, nezavisna kneževina, kraljevina, republika). [...]

  • Page Range: 55-77
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian