Russian Soft Power in Expansion Cover Image

Ruska meka moć u ekspanziji
Russian Soft Power in Expansion

Author(s): Sonja Biserko, Seška Stanojlović
Subject(s): Governance, Government/Political systems, International relations/trade, Geopolitics
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Russian Federation; soft power; Serbian politics; Russian presence in Balkans; Russian-Serbian relations;
Summary/Abstract: Srpska politička elita se uvek oslanjala na Rusiju, pa je očekivala od nje da je podrži u ratnim poduhvatima devedesetih godina. Međutim kolaps Sovjetskog Saveza, kao i podrška Slobodana Miloševića pučistima protiv Mihaila Gorbačeva, učinila je rusku podršku beznačajanom. Rusija je uglavnom podržavala politiku Kontakt grupe sve do povlačenja Borisa Jeljcina sa vlasti. Situacija se promenila dolaskom Vladimira Putina, odnosno njegovim zaokretom u odnosu na Zapad. On je definisao novu rusku strategiju vraćanja na poziciju velesile, što podrazmeva da rusko prisustvo na Balkanu postaje sve značajnije. Na minhenskoj Konferenciji o bezbednosti (2007) Putin je najavio svoju strategiju koja se uglavnom oslanjala na energitsku moć Rusije, što je bilo od presudnog značaja kada je reč o balkanskim zemljama s obzirom na njihovu zavisnost od ruskih energenata. Promenom međunarodnog političkog konteksta i sve većih ambicija Rusije da postane uticajan akter, Rusija je počela da razvija instrumente javne diplomatije sa ciljem da paralelno jača i dejstvo meke sile. Međutim, rezultati su marginalni, u velikoj meri zbot toga što se oslanjala na mehanizme još iz sovjetskog vremena koji nisu odgovarali savremenim informativnim mehanizmima.

  • Page Range: 149-159
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian