Democratic Transitions and Identities Cover Image

Demokratska tranzicija i identiteti
Democratic Transitions and Identities

Author(s): Jovan Komšić
Subject(s): Government/Political systems, Culture and social structure , Nationalism Studies, Sociology of Culture, Sociology of Politics, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: democratic transition; identity; nation; ethnic nationalism; citizenship; multiculturalism; political elites; Serbia; autonomy of Vojvodina; constitutional changes;
Summary/Abstract: Strukturiranjem analize u četiri ključna segmenta:1) Protivrečja nacije i višeznačja identiteta; 2) Politike identiteta i multikulturalizam; 3) Tranzicioni identitetski inženjering u Srbiji i 4/ Projekcije budućnosti i šanse multikulturalnih strategija, autor argumentuje sledeću tezu: bez obzira na mnoge izazove multikulturalizma i dramatično otvorena pitanja ekonomsko-finansijske i izbegličke krize, politike identiteta u EU (nacionalnih i evropskog) ne mogu zadržati preimućstvo dostignutih i, na globalnom planu, unikatnih civilizacijskih vrednosti, niti se mogu pokazati delotovornim na planu konsolidacije demokratije i integracije tranzicionih društava, ukoliko moć definicije identiteta zadobiju (ili, pak, zadrže) ksenofobi i etnonacionalisti. Umesto tradicionalnih pojmova i (ultra)konzervativnih (anti)politika, kriza zahteva nove ideje i strategije i, zato, treba dati stvarnu šansu multikulturalizmu.

  • Page Range: 11-53
  • Page Count: 43
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian