Tradition and Transformation. Political and Social Changes in Serbia and Yugoslavia in 20th Century Cover Image
 • Offer for Individuals Only 30.00 €

Традиција и трансформација. Политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку
Tradition and Transformation. Political and Social Changes in Serbia and Yugoslavia in 20th Century

Contributor(s): Vladan Z. Jovanović (Editor), Bojan V. Simić (Editor), Mile Bjelajac (Editor), Gordana Krivokapić Jović (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Diplomatic history, Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Culture; tradition; heritage; ideology; Yugoslavia; USSR; politics; international relations; diplomacy; economy; Bulgaria; peasantry; agriculture; The First World War; The Second World War; post-war period; inter-war period;
Summary/Abstract: Средином деведесетих година прошлог века, у сред ратова и разградње државе и друштва, писање о модернизацијским процесима у Србији могло је изгледати у најмању руку необично. Упркос томе, прва два зборника радова које је реализовао Институт за новију историју Србије у оквиру пројекта Модернизацијски процеси у Србији 19. и 20. Века (1994, 1998) следила су логику тематске разуђености појма модернизације и, судећи по тадашњој међународној научној рецепцији, превазишла су очекивања аутора и учесника. Уз поступно ширење хронолошких граница и отварање запостављених тема и проблема, овај интердисциплинарни пројекат је заживео као својеврсно критичко огледало у годинама деструкције југословенског простора.

 • Print-ISBN-13: 978-86-7005-130-0
 • Page Count: 404
 • Publication Year: 2015
 • Language: Serbian
Историјска упоришта и савремене могућности употребе традиције и културног наслеђа

Историјска упоришта и савремене могућности употребе традиције и културног наслеђа
(Historical Perspectives and Modern Possibilities of Using Tradition and Cultural Heritage)

 • Price: 4.50 €
Идеолошке интерпретације традиције и модернизације: неразумевање улоге војног фактора

Идеолошке интерпретације традиције и модернизације: неразумевање улоге војног фактора
(Ideological Interpretation of Tradition and Modernization: Misunderstanding of the Role of the Military Factor)

 • Price: 5.00 €
О историјским и социолошким детерминантама (псеудо)модернизације Србије

О историјским и социолошким детерминантама (псеудо)модернизације Србије
(On the Historical and Sociological Determinants of (Pseudo)Modernization of Serbia)

 • Price: 5.00 €
Руска и српска традиција у новим околностима: СССР и Југославија 1918–1941.

Руска и српска традиција у новим околностима: СССР и Југославија 1918–1941.
(Russian and Serbian Tradition under the New Circumstances: USSR and Yugoslavia from 1918 to 1941)

 • Price: 5.00 €
„Произвођење“ хероја. Школовање југословенских дечака у суворовским војним школама у СССР-у 1945–1954.

„Произвођење“ хероја. Школовање југословенских дечака у суворовским војним школама у СССР-у 1945–1954.
(„Making“ Heroes. Education of Yugoslav Schoolboys in Suvorovsky Military Schools in USSR, 1945−1954)

 • Price: 5.00 €
Односи између Српске и Бугарске православне цркве у периоду 1918−1941. године

Односи између Српске и Бугарске православне цркве у периоду 1918−1941. године
(Relations between Serbian and Bulgarian Orthodox Church in the period 1918−1941)

 • Price: 5.00 €
Југословенско-Бугарска лига у Београду

Југословенско-Бугарска лига у Београду
(Yugoslav-Bulgarian League in Belgrade)

 • Price: 4.50 €
СФРЈ – Италија: последњи Титов допринос билатералној сарадњи

СФРЈ – Италија: последњи Титов допринос билатералној сарадњи
(SFRY – Italy: Tito’s Final Contribution to the Bilateral Cooperation)

 • Price: 4.50 €
Обим и структура капитала у текстилној индустрији Краљевине СХС

Обим и структура капитала у текстилној индустрији Краљевине СХС
(The Volume and Structure of Financial Investments in Textile Industry of the Kingdom of SHS)

 • Price: 5.00 €
Бакшиш и државна интервенција. Чиновничка корупција у Краљевини СХС

Бакшиш и државна интервенција. Чиновничка корупција у Краљевини СХС
(Small Bribes and State Intervention. The Corruption in the State Administration of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes)

 • Price: 4.50 €
Политичко опредељивање сељаштва у Србији између два светска рата

Политичко опредељивање сељаштва у Србији између два светска рата
(Political Orientation of Peasantry in Serbia between the Two World Wars)

 • Price: 4.50 €
Промене у аграрној структури изазване расељавањем становништва на простору Југославије у току Другог светског рата

Промене у аграрној структури изазване расељавањем становништва на простору Југославије у току Другог светског рата
(Changes in Structure of Agriculture in Yugoslavia caused by Population Displacement during the Second World War)

 • Price: 5.00 €
Главни механизми контроле привреде у социјалистичкој Југославији – од централног планирања до кредитне политике (1947–1964)

Главни механизми контроле привреде у социјалистичкој Југославији – од централног планирања до кредитне политике (1947–1964)
(The Main Mechanisms of State Control over Economy in Socialist Yugoslavia: From Central Planning to Individual Credit Scheme Policy, 1947–1964)

 • Price: 4.50 €
Преплитање патријархалности и модерности: утицај политичких и друштвених промена на живот жене у Србији током друге половине 20. века

Преплитање патријархалности и модерности: утицај политичких и друштвених промена на живот жене у Србији током друге половине 20. века
(Interweaving of Patriarchy and Modernity: The Impact of Political and Social Change on a Woman's Life in Serbia during the Second Half of the Twentieth Century)

 • Price: 4.50 €
Почетак изградње социјалистичког спорта у Србији 1944–1945. године

Почетак изградње социјалистичког спорта у Србији 1944–1945. године
(Beginnings of the Development of Sports in Socialist Serbia, 1944–1945)

 • Price: 5.00 €
Идеолошко-политичке интерпретације средњoвековних тема у уџбеницима историје у Бугарској и у Југославији 1945–1953. Године

Идеолошко-политичке интерпретације средњoвековних тема у уџбеницима историје у Бугарској и у Југославији 1945–1953. Године
(Ideological and Political Interpretations of Medieval Theme in History Textbooks in Bulgaria and Yugoslavia, 1945–1953)

 • Price: 5.00 €
Параде победе

Параде победе
(Victory Parades)

 • Price: 4.50 €
Музеји, споменици, идентитети и традиције у Топличком крају у 20. веку

Музеји, споменици, идентитети и традиције у Топличком крају у 20. веку
(Museums, Monuments, Identities and Traditions in Toplice Region in 20th Century)

 • Price: 5.00 €