Ideological Interpretation of Tradition and Modernization: Misunderstanding of the Role of the Military Factor Cover Image
  • Price 5.00 €

Идеолошке интерпретације традиције и модернизације: неразумевање улоге војног фактора
Ideological Interpretation of Tradition and Modernization: Misunderstanding of the Role of the Military Factor

Author(s): Mile Bjelajac
Subject(s): Cultural history, Ethnohistory, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, Philosophy of History
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Tradition; modernization; ideological interpretation; military factor; historiography;
Summary/Abstract: Пре разматрања једне овакве теме, читалац мора увек имати на уму да не постоји нешто јединствено што би назвали „српска историографија“ и њој насупрот „светска историографија“. Једна – априорно претежно „традиционална“ (често обележена као „националистичка“ или „митоманска“), друга – модерна, баштиник нових метода, избалансирана. По нашем разумевању и искуству постоји низ индивидуалних подухвата на обе стране, али и трендови, вододелнице међу њима које са много скрупула треба идентификовати и обележити. Дебате о традицији и модернизацији на овом простору не воде се само у крилу историјске науке, подједнако су укључени социолози, антрополози, правници, економисти и други. Ако су историчари обзирни према карактеру извора (нажалост не сви) код других дисциплина често мањкају знања из историје општег друштвеног контекста неког времена. Историчари, с друге стране, нису понекад обзирни према социолошким, економским или социопсихолошким категоријама. У више радова упозоравали смо на непознавање, али и олако баратање теоријама и моделима који су развијени на основу потпуно друге историјске емпирије од оне на коју их поједини аутори шаблонски примењују. [...]