Historical Perspectives and Modern Possibilities of Using Tradition and Cultural Heritage Cover Image
  • Price 4.50 €

Историјска упоришта и савремене могућности употребе традиције и културног наслеђа
Historical Perspectives and Modern Possibilities of Using Tradition and Cultural Heritage

Author(s): Miroslav Perišić
Subject(s): Cultural history, Customs / Folklore, Ethnohistory, Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, 19th Century
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Tradition; cultural heritage; 19th century; national liberation; Serbia;
Summary/Abstract: Српски народ се определио за Европу 1804. године када је започео борбу за ослобођење од турске власти и повратак у цивилизацијски круг којем припада а од којег је неколико векова раније насилно одвојен. Историја Србије у 19. веку у многим сегментима више је саставни део историје Европе него што није. Шта је то што је у том веку Србију спајало са Европом? То, свакако, нису апстрактна залагања за европску будућност. Уз помоћ и у сарадњи са појединим европским државама Србија је повела и довршила борбу за национално ослобођење. Од 1804. развијала је дипломатију, изграђивала институције, ударала темеље модерне државности, изборила државну независност и добила међународно признање. Из једног „празног простора“ или „безвременог света“, како историчари називају период српске историје под турском влашћу због тога што се о њему недовољно зна, Србија је постала део европског политичког, културног, економског и цивилизацијског простора. Политичке везе са европским дворовима и успешна дипломатија донеле су Србији 19. века историјски резултат – признање државне независности. [...]