On the Historical and Sociological Determinants of (Pseudo)Modernization of Serbia Cover Image
  • Price 5.00 €

О историјским и социолошким детерминантама (псеудо)модернизације Србије
On the Historical and Sociological Determinants of (Pseudo)Modernization of Serbia

Author(s): Vladan Z. Jovanović
Subject(s): Social Philosophy, Social development, Social Theory, Transformation Period (1990 - 2010), Philosophy of History
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Pseudo-modernization; Serbia; historical determinants; sociological determinants; transformation; traditional vs modern;
Summary/Abstract: Теорије модернизације су у основи теорије трансформације националних држава и друштава, па су и радови о трансформацијским процесима заправо најчешће посвећени разним појавним облицима модернизације. Постоји сагласност теоретичара да је модернизација вид друштвене промене који је и трансформациони (по свом утицају) и прогресиван (према својим ефектима). Иако сложен процес широког обима, она не мора нужно захватити сваку институцију, али би требало да, попут ланчане реакције, трансформише једну институционалну сферу на такав начин да ова произведе комплементарне трансформације у суседној сфери. У покушају да што прецизније дефинишу модернизацију аутори углавном посежу за дешифровањем контрастног поља које раздваја традиционално од модерног. [...]