Museums, Monuments, Identities and Traditions in Toplice Region in 20th Century Cover Image
  • Price 5.00 €

Музеји, споменици, идентитети и традиције у Топличком крају у 20. веку
Museums, Monuments, Identities and Traditions in Toplice Region in 20th Century

Author(s): Gordana Krivokapić Jović
Subject(s): Cultural history, History of ideas, Local History / Microhistory, Military history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), WW II and following years (1940 - 1949)
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: Toplica; Prokuplje; National Museum of Toplice; places of memory; historiocal culture; tradition of liberating wars 1912-1918; tradition of National Liberation Struggle 1941-1945;
Summary/Abstract: У чланку се анализирају шири и ужи историјски токови и догађања који су били основа за мапирање пејзажа сећања и изградњу историјске културе Топличког краја и који су учествовали у обликовању јединствене традиције ослободилачких ратова. Представљени су споменици јунацима из ослободилачких ратова 1912–1918, борцима из Народноослободилачког рата и револуције 1941–1945. и споменик Зорану Ђинђићу, као одређени изрази идејних и политичких система, онако како данас постоје и шта данас представљају. Дат је и аналитички приказ унутрашњег садржаја и спољашњег положаја изложбе о Народноослободилачком рату 1941–1945, која се налази у Народном музеју Топлице у Прокупљу.