Cycleture. Bicycle in Literature and Culture Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.00 €

Roweratura. O rowerze w literaturze i kulturze
Cycleture. Bicycle in Literature and Culture

Contributor(s): Katarzyna Kończal (Editor), Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Editor), Zuzanna Kołupajło (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: bicycle theory; bike; bicycle; literature and bicycle; film and bicycle; bicycle in culture
Summary/Abstract: Publikacja ma charakter pionierski, dotychczas bowiem w humanistyce polskojęzycznej powstało niewiele rozważań teoretycznych nad rowerem. Wydanie antologii wzbogaca o kulturowy kontekst dyskusję nad rolą roweru w przestrzeni miejskiej oraz włącza się w prorowerowy ruch coraz silniej wyrażany zarówno przez samych cyklistów, jak i przez władze Miasta Poznania.Na antologię składa się jedenaście tekstów młodych badaczy i badaczek z różnych ośrodków akademickich w Polsce, pierwotnie wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Roweratura. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze”, która odbyła się 19–20 kwietnia 2013 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.

 • Print-ISBN-13: 978-83-935637-9-1
 • Page Count: 200
 • Publication Year: 2015
 • Language: Polish
TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY W ROWERZE – CZŁOWIEK NA WELOCYPEDZIE UWEGO TIMMA

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY W ROWERZE – CZŁOWIEK NA WELOCYPEDZIE UWEGO TIMMA
(THE SUBJUNCTIVE IN CYCLING – UWE TIMM’S MAN ON A VELOCIPEDE)

 • Price: 4.50 €
CYKLISTA FANTASTYCZNY. HERBERT GEORGE WELLS NA BICYKLU

CYKLISTA FANTASTYCZNY. HERBERT GEORGE WELLS NA BICYKLU
(FANTASTIC CYCLIST. HERBERT GEORGE WELLS ON BICYCLE)

 • Price: 4.50 €
W STRONĘ WOLNOŚCI. ANDRZEJA BOBKOWSKIEGO ROWEROWE PODRÓŻE PO FRANCJI

W STRONĘ WOLNOŚCI. ANDRZEJA BOBKOWSKIEGO ROWEROWE PODRÓŻE PO FRANCJI
(TOWARDS FREEDOM. ANDRZEJ BOBKOWSKI’S BICYCLE TRIPS THROUUGH FRANCE)

 • Price: 4.50 €
MIASTO NA KOŁACH, NARRACJA KOLISTA W DZIENNIKACH ROWEROWYCH DAVIDA BYRNE’A

MIASTO NA KOŁACH, NARRACJA KOLISTA W DZIENNIKACH ROWEROWYCH DAVIDA BYRNE’A
(CITY ON WHEELS, NARRATION OF A CYCLIST IN DAVID BYRNE’S BICYCLE DIARIES)

 • Price: 4.50 €
„CO WYBUCHŁO?” – MAŁA METALOWA DZIEWCZYNKA NA TRÓJKOŁOWYM ROWERKU I INNE DZIECI HOLOKAUSTU

„CO WYBUCHŁO?” – MAŁA METALOWA DZIEWCZYNKA NA TRÓJKOŁOWYM ROWERKU I INNE DZIECI HOLOKAUSTU
(“WHAT EXPLODED?” – A SMALL METAL GIRL ON A TRICYCLE AND OTHER CHILDREN OF THE HOLOCAUST)

 • Price: 4.50 €
„AUTOMOBILU NIE MA. ALE JEST ROWEREK I STARUSZEK Z ROWERKIEM”, CZYLI KILKA SŁÓW O NOCNYM CYKLIŚCIE Z UMARŁEJ KLASY TADEUSZA KANTORA

„AUTOMOBILU NIE MA. ALE JEST ROWEREK I STARUSZEK Z ROWERKIEM”, CZYLI KILKA SŁÓW O NOCNYM CYKLIŚCIE Z UMARŁEJ KLASY TADEUSZA KANTORA
(“THE AUTOMOBILE IS GONE. BUT THERE IS A BIKE AND AN OLD MAN WITH A BIKE”, A FEW WORDS ON NOCTURNAL CYCLING IN TADEUSZ KANTOR’S THE DEAD CLASS)

 • Price: 4.50 €
KONSTRUKCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY HYBRYDY CZŁOWIEK-ROWER

KONSTRUKCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY HYBRYDY CZŁOWIEK-ROWER
(THE CONSTRUCTION OF URBAN SPACE FROM THE PERSPECTIVE OF A MAN-BICYCLE HYBRID)

 • Price: 4.50 €
„ON JEST MÓJ!”. ROWER JAKO NARZĘDZIE PRACY I OBIEKT POŻĄDANIA W FILMACH ZŁODZIEJE ROWERÓW I ROWER Z PEKINU

„ON JEST MÓJ!”. ROWER JAKO NARZĘDZIE PRACY I OBIEKT POŻĄDANIA W FILMACH ZŁODZIEJE ROWERÓW I ROWER Z PEKINU
(“IT’S MINE!”. THE BICYCLE AS A TOOL FOR WORK AND AN OBJECT OF DESIRE IN THE FILMS THE BICYCLE THIEF AND BEIJING BICYCLE)

 • Price: 4.50 €
O-BŁĘDNE KOŁO ROWEROWE WE WSPÓŁCZESNEJ POEZJI I SZTUCE

O-BŁĘDNE KOŁO ROWEROWE WE WSPÓŁCZESNEJ POEZJI I SZTUCE
(ON THE VICIOUS (BI)CYCLE IN CONTEMPORARY POETRY AND ART)

 • Price: 4.50 €
ROWEROWA PRZEJAŻDŻKA W KIERUNKU AUTOMATYZACJI TŁUMACZEŃ

ROWEROWA PRZEJAŻDŻKA W KIERUNKU AUTOMATYZACJI TŁUMACZEŃ
(A BICYCLE RIDE TOWARD AUTOMATIC TRANSLATION)

 • Price: 4.50 €
POJAZD ROWEREM. RETORYKA ROWEROWA W DYSKURSIE EMANCYPACYJNYM

POJAZD ROWEREM. RETORYKA ROWEROWA W DYSKURSIE EMANCYPACYJNYM
(A BICYCLE RIDE. BICYCLE RHETORIC IN EMANCIPATORY DISCOURSE)

 • Price: 4.50 €