FANTASTIC CYCLIST. HERBERT GEORGE WELLS ON BICYCLE Cover Image
  • Price 4.50 €

CYKLISTA FANTASTYCZNY. HERBERT GEORGE WELLS NA BICYKLU
FANTASTIC CYCLIST. HERBERT GEORGE WELLS ON BICYCLE

Author(s): Paweł Micnas
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Sports Studies
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: Herbert George Wells; Time Machine;nineteenth century;bicycle;
Summary/Abstract: PL: Koniec XIX wieku to czas bicycle craze, rowerowego szału, kiedy ów jednoślad stał się przedmiotem pożądania klasy średniej, a dla pisarzy – jako nowinka techniczna – mógł stanowić inspirującą pożywkę i wzbudzać refleksję na temat przyszłości równie frapującą, jak kolej parowa czy wynalazek żarówki. Autor przedstawia, jak wynalazek roweru mógł stać się inspiracją dla Herberta George’a Wellsa w jego powieściach fantastycznych Wojna światów i Wehikuł czasu oraz jak angielski pisarz prezentuje bicykl jako pojazd doskonały. EN: The end of the nineteenth century was the era of a bicycle craze, of cycling madness, when this two-wheeled vehicle became an object of desire for the middle class, and for writers – as a technological innovation – offered inspiring food for thought and inspired reflections about the future, fascinating readers like the steam engine and the invention of the light bulb. The author shows how the invention of the bicycle would become an inspiration for H.G. Wells in his fantasy novels War of the Worlds and The Time Machine, and how this English writer presents the bicycle as a perfect vehicle.

  • Page Range: 49-58
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish