A BICYCLE RIDE. BICYCLE RHETORIC IN EMANCIPATORY DISCOURSE Cover Image
  • Price 4.50 €

POJAZD ROWEREM. RETORYKA ROWEROWA W DYSKURSIE EMANCYPACYJNYM
A BICYCLE RIDE. BICYCLE RHETORIC IN EMANCIPATORY DISCOURSE

Author(s): Zuzanna Kołupajło
Subject(s): Philosophy, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Studies of Literature, Social Philosophy, Sociology
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: female cylist;women emancipation;feminist narratology;bicycle theory;
Summary/Abstract: PL: Tekst omawia, wykorzystując figury roweru i rowerzystki, historię emancypacji kobiet w kontekście europejskim (i północnoamerykańskim). Autorka analizuje użycie roweru w konstruowaniu narracji feministycznych i dotyczących emancypacji kobiet, począwszy od XIX wieku i skończywszy na czasach współczesnych. Analizy dotyczą zarówno kontekstu językoznawczego (dwuznaczność słowa ‘pojazd’, użycia roweru w polszczyźnie), jak i społeczno-kulturowego (rowery w cytatach z ikon feminizmu, S.B. Anthony i G. Steinem, wiersz Cyklistka A. Oppmana, satyryczne wizualizacje rowerzystek, antyemancypacyjne i antyrównościowe opory wobec jazdy kobiet na rowerze). EN: The article uses the figure of the bicycle and the female cyclist to discuss the history of women’s emancipation in its European (and North American) context. The author analyzes the use of the bicycle in constructing feminist narratives concerning the emancipation of women, from the nineteenth century to modern times. This analysis concerns both the linguistic context (the ambiguity of the word ‘vehicle’, the use of ‘bicycle’ in the Polish language), and socio-cultural ones (bicycles in the quotations of feminist icons S. B. Anthony and G. Stein, A. Oppman’s poem “Woman Cyclist”, satirical visualizations of women cyclists, and anti-emancipatory and anti-equality resistance to women riding bicycles).

  • Page Range: 169-185
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish