THE CONSTRUCTION OF URBAN SPACE FROM THE PERSPECTIVE OF A MAN-BICYCLE HYBRID Cover Image
  • Price 4.50 €

KONSTRUKCJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY HYBRYDY CZŁOWIEK-ROWER
THE CONSTRUCTION OF URBAN SPACE FROM THE PERSPECTIVE OF A MAN-BICYCLE HYBRID

Author(s): Barbara Grodecka-Poprawska
Subject(s): Philosophy, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Studies of Literature, Social Philosophy, Rural and urban sociology, Sports Studies
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: hybrid;man-bicycle;bicycle theory;
Summary/Abstract: PL: Tekst zawiera wnioski z projektu badawczego Konstrukcja przestrzeni miejskiej z perspektywy hybryd «Rower-Człowiek» w ich codziennych trasach poprzez Wiedeń. Trzy studia przypadku (oryg. Die Konstruktion des städtischen Raums durch die Sichtweisen von hybriden „Fahrrad-Mensch-Einheiten“ auf ihren alltäglichen Wegen durch Wien Drei Fallbeispiele), przeprowadzonym w 2011/2012 roku. Projekt oparty był na koncepcji prakseologicznej Jean-Pierre'a Warniera oraz teorii aktora-sieci. Człowiek i rower poprzez wspólne doświadczenie motoryczne tworzą specyficzną hybrydyczną jedność, zwaną dalej „człowiek-rower”. Konstrukcja przestrzeni miejskiej oraz percepcja rzeczywistości z perspektywy tej jednostki zasadniczo różnią się od doświadczeń innych podmiotów. EN: The article contains the conclusions from the research project Design of Public Space From the Hybrid Perspective of the “Man-Bicycle” in Their Daily Routes Through Vienna. Three Case Studies (orig. Die Konstruktion des städtischen Raums durch die Sichtweisen von Hybriden “Fahrrad-Mensch-Einheiten” auf Ihren alltäglichen Wegen Fallbeispiele Drei durch Wien), carried out in 2011–2012. The project was based on the praxiological concepts of Jean-Pierre Warnier and actor-network theory. Through the shared experience of a hybrid motor, man and bicycle form a special hybrid unity, hereinafter referred to as “man-bicycle”. The construction of urban space and the perception of reality from the perspective of this being are fundamentally different from those of other beings.

  • Page Range: 116-124
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish