International financial network characteristics as the measure of financial integration Cover Image

International financial network characteristics as the measure of financial integration
International financial network characteristics as the measure of financial integration

Author(s): Zigmas Lydeka, Asta Gaigalienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Connectivity of economic actors; financial network; financial integration; Ekonomikos dalyvių susietumas; finansinis tinklas; finansinė integracija

Summary/Abstract: The authors perform analysis of theoretical and empirical research on financial networks and disclose the peculiarities of network analysis application for evaluation of systemic financial integration. The analysed methods are tested on international portfolio investments network. Remiantis atliktų tarptautinių finansinių tinklų teorinių bei empirinių tyrimų analizės rezultatais, analizuojami tinklų teorijos taikymo ypatumai vertinant sisteminę finansinę integraciją. Analizuojama metodika pritaikyta tarptautinio portfelinių investicijų tinklo atveju.

  • Issue Year: 7/2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 59-69
  • Page Count: 11
  • Language: English