Applied Economics: Systematic Research Cover Image

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai
Applied Economics: Systematic Research

Publishing House: Vytauto Didžiojo Universitetas
Subject(s): Economy
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1822-7996
Online-ISSN: 2335-8742
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/13
 • Issue No. 1/14
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 1/15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai” – tai mokslinis žurnalas, kuriame pristatomi sisteminiai tyrimai, svarbių mokslinių darbų bei įvykių apžvalgos ekonomikos, finansų, ekonometrikos bei statistikos srityse. “Applied Economics: Systematic Research” is a scientific journal covering systematic research as well as reviews of important scientific works and events in economics, finance, econometrics, and statistics.