Determinants of Business Cycle Synchronization Cover Image

Verslo ciklų sinchronizaciją sąlygojantys veiksniai
Determinants of Business Cycle Synchronization

Author(s): Zigmas Lydeka, Asta Kamandulienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: verslo ciklų sinchronizacija; makro aplinka; verslo ciklų perdavimas; prekybos integracija; finansinė integracija; erdvinė; ekonominė; institucinė; politinė aplinka; business cycle synchronization process; macro environment; propagation of business cycles

Summary/Abstract: Straipsnyje apibrėžiama verslo ciklų sinchronizacijos samprata. Remiantis teoriniais ir empiriniais tyrimais analizuojami bei kompleksiškai susiejami verslo ciklų sinchronizaciją sąlygojantys veiksniai. Išskiriamos dvi veiksnių grupės: verslo ciklų perdavimo veiksnių grupė arba verslo ciklų perdavimo kanalai ir veiksnių grupė apibūdinanti šalių makro aplinkos panašumus ir skirtumus. This paper conceptualizes the term of business cycle synchronization. According to theoretical and empirical research, the article tries to give complex explanation of the determinants influence on business cycle synchronization. There are two groups of business cycles synchronization determinants distinguished: business cycle transmission channels and the group of determinants characterizing the difference and the similarity of countries’ macro environment.

  • Issue Year: 4/2010
  • Issue No: 2
  • Page Range: 13-29
  • Page Count: 17
  • Language: Lithuanian