Peculiarities of Network Analysis Application to Economic Research Cover Image

Tinklinės analizės taikymo ekonominiuose tyrimuose ypatumai
Peculiarities of Network Analysis Application to Economic Research

Author(s): Zigmas Lydeka, Asta Gaigalienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: ekonomikos dalyvių susietumas; ekonominis tinklas; socialinis tinklas; tinklinė analizė; connectivity of economic actors; economic network; social network; network analysis

Summary/Abstract: Straipsnyje apibrėžiama tinklo bei tinklinės analizės samprata. Remiantis atliktų teorinių bei empirinių tyrimų analizės rezultatais, vertinami jos taikymo ypatumai tiriant ekonomikos dalyvių tarpusavio susietumo klausimus. The phenomena of network and network analysis is analysed in the paper. The authors perform analysis of theoretical and empirical research on economic networks and evaluate the peculiarities of network analysis application to economic actors connectivity research problems.

  • Issue Year: 5/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 161-175
  • Page Count: 15
  • Language: Lithuanian