Research about factors that affect  lithuanian public expenditure and its structure Cover Image

Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos valstybės išlaidoms ir jų struktūrai, tyrimas
Research about factors that affect lithuanian public expenditure and its structure

Author(s): Zigmas Lydeka, Žilvinas Dalienius Žaliauskas
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Valstybės išlaidos; išlaidų struktūra; dinamika; Government expenditure; government expenditure structure; dynamics

Summary/Abstract: Straipsnyje pristatomas tyrimas apie ekonominius kintamuosius, kurie turi įtakos valstybės išlaidoms ir jų struktūrai Lietuvoje 2000–2012 metais. Tyrimo metu nagrinėtos ir vertintos priklausomybės tarp rekomenduotinų kintamųjų. Tyrimo metu apžvelgta valstybės valdžios išlaidų dinamika, struktūra ir jos pokyčiai. Tyrimas atliktas naudojantis palyginamąja, regresine ir koreliacine analizėmis. Galima pastebėti, kad šios srities tyrimų nėra daug, o esami tyrimai yra informacinio pobūdžio, gauti rezultatai gali būti pritaikyti tik išsivysčiusioms ekonomikoms arba regioninėms sąjungoms. Tyrimo metu pasirinkti veiksniai suskirstyti į tris grupes pagal jų stiprumo poveikį, taip pat nustatyti struktūriniai pokyčiai valstybės išlaidose. This article presents research about factors that affect Lithuanian public expenditure and its structure during 2000–2012. The study identifies and evaluates the relationships between the chosen variables. The research was carried out using comparative, regression and correlation analysis. It was noticed that the number of research in this field is low, especially in Lithuania. Most of existing research is of information nature or there is a separate micro or macro-level research. Selected factors are grouped into three groups according to their strength of impact in this study. Structural changes in government spending are also identified.

  • Issue Year: 7/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 13-29
  • Page Count: 17
  • Language: Lithuanian