MODELLING OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, IN PERSPECTIVE OF TRANSFORMATION FROM INDIVIDUAL TO ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE   Cover Image

Žinių valdymo modeliavimas, orientuojantis į individualių žinių tapsmą organizacinėmis
MODELLING OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, IN PERSPECTIVE OF TRANSFORMATION FROM INDIVIDUAL TO ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE

Author(s): Zigmas Lydeka, Vaidotas Bareišis
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: apibrėžtos ir neišreikštos žinios; individualios ir organizacinės žinios; žinių valdymas. tacit and explicit knowledge; individual and organizational knowledge; knowledge management.

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojami žinių valdymo modeliai, kurie galėtų garantuoti efektyvų žinių kūrimą, jų sklaidą bei naudojimą organizacijose; taip pat aptariama, kaip individualios žinios gali tapti organizacinėmis. The paper analyses knowledge management models, which could guarantee effective knowledge creation, dispersion and application in the organizations, also analyzes how individual knowledge could become organizational.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 33
  • Page Range: 85-99
  • Page Count: 14
  • Language: Lithuanian