Handbook on Migration and Asylum Seeking Based on Sexual Orientation and Gender Identity Cover Image

Priručnik o migracijama i traženju azila na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta
Handbook on Migration and Asylum Seeking Based on Sexual Orientation and Gender Identity

Author(s): Darko Pandurević
Subject(s): Gender Studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Government/Political systems, International relations/trade, Social development, Studies in violence and power, Migration Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Bosnia and Herzegovina; youth; migration; asylum seeking; sexual orientation; gender identity; politics; discrimination; human rights; LGBTI persons; leaving homeland;
Summary/Abstract: Pitanje odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine je jedna od najaktuelnijih tema u bh. društvu. Slaba ekonomska situacija, spor i neadekvatan sistem i njegove institucije koje često zakažu kada su najpotrebnije svojim građanima te nestabilna politička situacija su faktori koji se najčešće ističu kod mladih kao razlog odlaska ili želje za odlaskom iz države. Položaj LGBTI osoba u tom istom društvu je itekako pod uticajem gore navedenih faktora. Pored istih potrebno je navesti niz dodatnih problema, sa kojima se suočavaju LGBTI osobe koji, u konačnici, utiču da veliki broj LGBTI osoba u BiH ne žele ili ne mogu zamisliti svoju budućnost u BiH. Od nepovjerenja u institucije (najprije policije i pravosuđe), nasilja i diskriminacije u raznim sferama društva, nepostojanje zdravstvene zaštite i podrške za trans* i interspolne osobe do straha od coming out-a i nedostatka podrške od najbliže okoline. Upravo iz navedenih razloga LGBTI osobe često kao rješenje svojih problema vide napuštanje države i odlazak u zemlje Zapadne Evrope ili Sjeverne Amerike. Neki to čine kroz pronalazak posla u drugoj državi ili nastavak školovanja, drugi kroz osnivanje porodice sa stranim državljanima, a neki i kroz traženje zaštite druge države, odnosno, upuštanja u proceduru traženja azila. Ovaj proces je komplikovan, dugotrajan, često psihološki iscrpan te čiji pozitivni ishod nije zagarantovan i zavisi od slučaja do slučaja. U ovom kratkom vodiču namijenjenom prije svega LGBTI osobama ali i svima drugima koje tema interesuje biće ukratko prikazano šta je azil, pravni aspekti, kako izgleda procedura, koje su specifičnosti kada je u pitanju traženje azila na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, te odgovor na najbitnija pitanja koja jedna osoba može imati ukoliko se nađe u situaciji da traži azil. Kompletnu temu nije moguće do detalja obraditi u ovako kratkom formatu, stoga vodič treba posmatrati kao uvod u temu i smjernice za daljnje djelovanje ili istraživanje ove teme.

  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian