Political Parties and the Human Rights of LGBT People: Monitoring of the 2014 General Elections Cover Image

Političke stranke i ljudska prava LGBT osoba: monitoring Opštih izbora 2014. godine
Political Parties and the Human Rights of LGBT People: Monitoring of the 2014 General Elections

Author(s): Darko Pandurević, Emina Bošnjak, Naida Kučukalić
Contributor(s): Jasenka Kapetanović (Translator)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Electoral systems
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: political parties; LGBT community; human rights; monitoring; elections 2014; BiH; SDP BiH; SDA; SBB; HDZ BiH; HDZ 1990; NSRzB; DNZ BiH; SNSD; SDS; PDP; DNS; DF; Naša stranka;
Summary/Abstract: Tokom predizborne kampanje za Opšte izbore 2014. godine, bilo je veoma malo obećanja u vezi s ljudskim pravima. Kompletna sfera poštivanja i zaštite ljudskih prava, bila je ignorisana ili potisnuta u drugi plan, u odnosu na etnonacionalne slogane i nacionalističku retoriku. Predstavnici partija su opravdano i očekivano, najveću pažnju posvećivali rastućim ekonomsko-socijalnim problemima i pitanjima, ali, s druge strane, ljudska prava su spominjali tek površno, bez jasnih ciljeva, ili isključivo kao pitanje koje predstavlja jedan od uslova u procesu evropskih integracija. U skladu s tim, bilo je skoro nemoguće zabilježiti spominjanje pojmova kao što su LGBT osobe, zaštita od diskriminacije na osnovu spola, rodnog identiteta ili seksualne orijentacije.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-31-1
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian