Equal protection for diversity. Manual of Procedure in case of violation of human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexual person for policemen and policewomen Cover Image

Jednaka zaštita za različitost. Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba za policajce i policajke
Equal protection for diversity. Manual of Procedure in case of violation of human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexual person for policemen and policewomen

Author(s): Edina Sprečaković, Vladana Vasić, Saša Gavrić, Darko Pandurević
Contributor(s): Jozo Blažević (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law, Human Rights and Humanitarian Law, Sociology, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: protection; diversity; human rights; policemen; policewomen; guide; LGBTI; BiH;
Summary/Abstract: Društvo u Bosni i Hercegovini karakteriše visok stepen homo/bi/transfobije što je rezultat neznanja, neinformisanosti, kao i razmišljanja da su LGBTI (lezbejke, gej muškarci, biseksualne, trans i interspolne osobe) osobe nešto što ne postoji u našem društvu ili nešto što dolazi sa Zapada. Ovakav stav javnosti dovodi do toga da se LGBTI osobe svakodnevno susreću sa mnogobrojnim problemima, te nerijetko i diskriminacijom i nasiljem zbog svoje seksualne orijentacije ilirodnog identiteta i spolnih karakteristika. LGBTI osobe spadaju u jednu od najnevidljivijih manjinskih grupa u BiH, zbog čega su izloženije i podložnije diskriminaciji i nasilju koji najčešće ostaju neprijavljeni zbog straha od autovanja (javnog otkrivanja njihove seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta i spolnih karakteristika) i nepovjerenja u reakcije državnih institucija. Zbog osjetljivosti i specifičnosti položaja LGBTI osoba u bh. društvu, veoma je bitno posvetiti dodatnu pažnu postupanju sa ovim osobama prilikom prijave krivičnog djela. Ovaj priručnik je namijenjen policijskim službenicima_ama, koji_e imaju značajnu ulogu kada su u pitanju zaštita i ostvarivanje ljudskih prava. Potrebno je da policijski_e službenici_e, kao prva i građanima najbliža instanca zaštite ljudskih prava, razumiju probleme sa kojima se svakodnevno susreću LGBTI osobe, te da budu dovoljno senzibilizirani_e da ovim osobama pristupe na odgovarajući način u slučaju krivičnih djela počinjenih prema ovim osobama.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-536-50-2
  • Page Count: 65
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian