Recommendations for improving the position of trans* people in B&H – concrete guidelines Cover Image

Konkretne preporuke za poboljšanje položaja trans* osoba u Bosni i Hercegovini
Recommendations for improving the position of trans* people in B&H – concrete guidelines

Author(s): Darko Pandurević
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: recommendations; transsexualism; transgenderism; LGBT; BiH; guidelines; sex adjusting; important aspects; standards;

Summary/Abstract: Ovaj izvještaj predstavlja osnovne ideje i ciljeve vezane za prilagodbu spola, te pokazuje koji su to bitni aspekti prilagodbe spola, kao i koji su to osnovni standardi u proceduri prilagodbe spola. Predstavljeni su i česti prigovori protiv olakšavanja pristupa priznavanju željenog spola trans* osobama i date konkretne preporuke za poboljšanje položaja trans* osoba u Bosni i Hercegovini. Na kraju su date preporuke za dalje čitanje literature koja problematizira slična pitanja, kao i rječnik korištenih pojmova koji se odnose na pitanja transrodnosti i transeksualnosti. Na ovom mjestu izdvajamo nekoliko osnovnih poteza koje država treba da uradi kako bi se poboljšao pravni i socijalni položaj trans* osoba u bosanskohercegovačkom društvu. 1. Izmjene postojećih zakona i propisa koji regulišu pitanja promjene identifikacionih dokumenata, krivičnopravne zaštite trans* osoba od zločina motivisanih mržnjom, sklapanja braka, roditeljstva i govora mržnje. 2. Država treba kroz navedene propise i edukaciju službenika da osigura da procedura promjene dokumenata bude brza, transparentna, lako dostupna i da nije degradirajuća. 3. Raditi na unaprijeđenju edukacije kroz obuke za policiju i graničnu policiju, kako bi se spriječila maltretiranja osoba koje se izgledom ne uklapaju u očekivane rodne norme spola koji im piše u dokumentima. 4. Donošenje sveobuhvatnog zakona koji bi regulisao kompletnu medicinsku proceduru prilagodbe spola i zdravstvenu zaštitu u skladu sa Preporukama Savjeta ministara Vijeća Evrope. 5. Implementacija postojećeg Zakona o zabrani diskriminacije i pružanje jasnog i efikasnog mehanizma zaštite od diskriminacije na osnovu spola i rodnog identiteta u svim sferama pokrivenih zakonom.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 6
  • Page Range: 2-22
  • Page Count: 21
  • Language: Bosnian