Bodies that go beyond binary: Recommendations for improvement of the legal and medical access to intersex persons in BiH Cover Image

Tijela koja nadilaze binarnost: Preporuke za unapređenje pravnog i medicinskog pristupa interspolnim osobama u BiH
Bodies that go beyond binary: Recommendations for improvement of the legal and medical access to intersex persons in BiH

Author(s): Darko Pandurević
Subject(s): Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: intersex persons; medicine; legislation; access; issues; international documents; good practices; examples;

Summary/Abstract: Ova publikacija ima za cilj da analizira položaj interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini kroz komparativni prikaz normi, stavova i činjenica zastupljenih u međunarodnim okvirima, s naglaskom na područje EU. Na samom početku izložen je osnovni uvid u pojam interspolnosti i interspolnih osoba, te probleme i glavne prepreke s kojima se interspolne osobe suočavaju. Ove prepreke su u velikom dijelu grupisane oko neadekvatnog medicinskog tretmana interspolne djece i novorođenčadi, koji se ogleda u nepotrebnim hirurškim zahvatima i ireverzibilnim medicinskim tretmanima iz često isključivo estetskih razloga i potrebe uklapanja u striktne okvire muškog, odnosno ženskog izgleda tijela, prema ustaljenim društvenim normama. Nakon identifikovanja najvećih prepreka s kojima se interspolne osobe susreću i primjera ugrožavanja njihovih osnovnih ljudskih prava, iznijet je i prikaz situacije u Bosni i Hercegovini, kroz oblasti medicinskog postupanja, diskriminacije i institucionalne zaštite, te zakonskog priznavanja i upisivanja spola. Na osnovu iznesenih podataka i činjenica, a vodeći se stavovima i argumentima utemeljenim na jednakosti i zaštiti ljudskih prava, izloženi su mogući prijedlozi i smjernice za dalje djelovanje i podizanje zaštite interspolnih osoba na viši nivo. U publikaciji su iznesene i činjenice i podaci koji nude komparativni prikaz o tome kako su određeni segmenti ove oblasti riješeni u zemljama članicama Evropske unije. Također su izneseni i pojedini značajni međunarodni dokumenti koji se osvrću na ljudska prava interspolnih osoba i ukazuju na nezavidan polo- žaj u kojem se one nalaze. Ovi dokumenti su poslužili i kao osnovni vodič prilikom pisanja ove publikacije, s tim da su preuzeti argumenti i ideje prilagođeni kontekstu bosanskohercegovačkog društva.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 26
  • Page Range: 4-21
  • Page Count: 18
  • Language: Bosnian