Representation of LGBTI+ Rights in Parliaments. Guide for Male and Female Representatives Cover Image

Predstavljanje LGBTI+ prava u parlamentima. Vodič za poslanike i poslanice
Representation of LGBTI+ Rights in Parliaments. Guide for Male and Female Representatives

Author(s): Nikola Čvoro
Contributor(s): Darko Pandurević (Editor)
Subject(s): Politics, Gender Studies, Governance, Government/Political systems, Electoral systems, Social differentiation, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; LGBTI; government; parliament; representation; politics; gender; guide;
Summary/Abstract: LGBTI+ osobe imaju pravo na poštovanje, dostojanstvo i jednakost pred zakonom. Međutim, mnoge LGBTI+ osobe se suočavaju s diskriminacijom, nasiljem i kršenjem ljudskih prava zbog svoje seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izraza ili polnih karakteristika. LGBTI+ osobe nisu zakonski ravnopravne s heteroseksualnim cisrodnim osobama u BiH. Istopolni seksualni odnosi nisu krivično kažnjivi u Republici Srpskoj od 1998. godine, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1996. godine. Zakon o zabrani diskriminacije iz 2009. godine zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Takođe, postoji zakonska obaveza da se uskladi zakonodavstvo i politike s evropskim standardima u oblasti ljudskih prava, uključujući i prava LGBTI+ osoba.Istopolna partnerstava nisu priznata na entitetskim nivoima, što znači da istopolni parovi nemaju pristup istim pravnim zaštitama i socijalnim pravima kao parovi različitog pola. Trenutni pravni propisi u Bosni i Hercegovini ne pružaju jasnu sliku o tome da li pravna promjena oznake pola zahtijeva „po tpuno" ili „djelim ično" (medicinsko) prilagođavanje pola. Zbog toga je neophodno da Bosna i Hercegovina, njeni entiteti i Brčko distrikt usvoje zakone i druge propise koji će na sistematski i sveobuhvatan način regulisati proceduru promjene oznake pola u ličnim dokumentima i jedinstvenog matičnog broja na osnovu vlastitog zahtjeva trans osobe i prava na sam oodređenje, bez zahtjeva za prethodnom bilo kakvom medicinskom intervencijom. To implicira potrebu da se jasno definiše zakonom ili podzakonskim aktom u entitetima i Distriktu šta jeste promjena pola koju je izvršila zdravstvena ustanova, šta čini medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje prilagođavanje pola, te koja nadležna zdravstvena ustanova vrši tum ačenje dokumentacije. Takođe, život u drugom rodnom identitetu treba prepoznati kao osnov za upravne postupke promjene pola.

  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian