Polish Language in China Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.00 €

Język polski w Chinach
Polish Language in China

Teaching Polish in East Asia

Contributor(s): Agnieszka Jasińska (Editor), Piotr Kajak (Editor), Tomasz Wegner (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: glottodidactics; public diplomacy; Polonicum; Polish as a foreign language; China
Summary/Abstract: The book responds to the very dynamic growth of interest in teaching and learning Polish (both language and culture) in contemporary China. The reason for that is a very good political climate between both countries. The authors who contributed to this book, belong to an elite group of specialists who experienced teaching Chinese people in China and in Poland, whose approach is based on high intercultural and diplomatic competences.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-5014-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-5006-8
 • Page Count: 236
 • Publication Year: 2021
 • Language: Polish
Teresa Iglikowska – symbol warszawskiej glottodydaktyki

Teresa Iglikowska – symbol warszawskiej glottodydaktyki
(Teresa Iglikowska – A symbol of Polish glottodidactics)

 • Price: 4.50 €
Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej

Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej
(Teaching Polish as a task and tool of public diplomacy)

 • Price: 4.50 €
Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin

Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin
(The cooperation between public diplomacy and Polish glottodidactics on the example of China)

 • Price: 4.50 €
Nauczanie języka polskiego jako obcego w Chinach w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej

Nauczanie języka polskiego jako obcego w Chinach w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej
(Teaching Polish as a foreign language in China in new socio-political reality)

 • Price: 4.50 €
Sytuacja chińskiej polonistyki wczoraj i dziś – perspektywa lektora języka polskiego jako obcego

Sytuacja chińskiej polonistyki wczoraj i dziś – perspektywa lektora języka polskiego jako obcego
(Polish studies today and yesterday – the future of a lecturer of Polish as a foreign language)

 • Price: 4.50 €
Polska historia Harbinu jako składnik tożsamości harbińskiej filologii polskiej

Polska historia Harbinu jako składnik tożsamości harbińskiej filologii polskiej
(Polish history of Harbin as an element of Harbin identity in Polish studies)

 • Price: 4.50 €
II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne w Pekinie (7–10 IV 2019 roku) jako przykład integracji polonistów chińskich

II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne w Pekinie (7–10 IV 2019 roku) jako przykład integracji polonistów chińskich
(The Second Chinese Glottodidactics Workshops in Beijing (7–10 April 2019) as an example of the integration of Chinese Polish philologists)

 • Price: 4.50 €
Dwa programy studiów polonistycznych I stopnia na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU)

Dwa programy studiów polonistycznych I stopnia na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU)
(Two curricula of Polish bachelor studies at Beijing International Studies University)

 • Price: 4.50 €
Studia polskie na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu

Studia polskie na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu
(Polish+ Polish studies at Sichuan University in Chengdu)

 • Price: 4.50 €
Czy styl wypowiedzi pisemnych chińskich studentów nosi cechy etniczne?

Czy styl wypowiedzi pisemnych chińskich studentów nosi cechy etniczne?
(Does the writing style of Chinese students display ethnic characteristics?)

 • Price: 4.50 €
Świat zaklęty w języku, czyli o różnicach w postrzeganiu polskiej i chińskiej rzeczywistości (na przykładzie zajęć z języka polskiego prowadzonych na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu)

Świat zaklęty w języku, czyli o różnicach w postrzeganiu polskiej i chińskiej rzeczywistości (na przykładzie zajęć z języka polskiego prowadzonych na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu)
(The world enchanted in language, or on differences in perceiving Polish and Chinese reality (on the example of Polish classes at Sichuan University in Chengdu))

 • Price: 4.50 €
Czy język polski może być dla Chińczyków przysłowiową „chińszczyzną”?

Czy język polski może być dla Chińczyków przysłowiową „chińszczyzną”?
(Can Polish language be “it is all Greek to me” for the Chinese?)

 • Price: 4.50 €
Motywacja i styl nauki chińskich studentów języka polskiego (na podstawie doświadczeń lektorki na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu)

Motywacja i styl nauki chińskich studentów języka polskiego (na podstawie doświadczeń lektorki na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu)
(Motivation and the learning style of Chinese students learning Polish (based on experience of a lecturer at Sichuan University in Chengdu)

 • Price: 4.50 €
Wybrane zagadnienia z chińsko-polskiej komunikacji interkulturowej (na podstawie doświadczeń dydaktycznych)

Wybrane zagadnienia z chińsko-polskiej komunikacji interkulturowej (na podstawie doświadczeń dydaktycznych)
(Selected problems of Chinese-Polish intercultural communication (on the basis of didactic experiences))

 • Price: 4.50 €
Błędne zamienne użycie różnych części mowy, czyli o niektórych trudnościach składniowych studentów z Chin

Błędne zamienne użycie różnych części mowy, czyli o niektórych trudnościach składniowych studentów z Chin
(The misuse of different parts of speech, or syntax problems of Chinese students)

 • Price: 4.50 €
Dyktando w pracy nad kompetencją rozumienia tekstu słuchanego i kompetencją ortograficzną (przypadek studentów Dalieńskiego Uniwersytetu Języków Obcych)

Dyktando w pracy nad kompetencją rozumienia tekstu słuchanego i kompetencją ortograficzną (przypadek studentów Dalieńskiego Uniwersytetu Języków Obcych)
(Dictation in teaching listening comprehension and spelling (the case of students at Dalian University of Foreign Languages))

 • Price: 4.50 €
Po polsku po Chinach – wykorzystanie prezentacji multimedialnych w kształceniu kompetencji językowych

Po polsku po Chinach – wykorzystanie prezentacji multimedialnych w kształceniu kompetencji językowych
(In Polish in China – the use of multimedia presentations in teaching language skills)

 • Price: 4.50 €