On politics in Polish - political content during classes of Polish as a foreign language Cover Image

O polityce po polsku – treści politologiczne na zajęciach języka polskiego jako obcego
On politics in Polish - political content during classes of Polish as a foreign language

Author(s): Piotr Kajak
Subject(s): Politics, Education, Foreign languages learning, Political Sciences, Western Slavic Languages
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Politics; Polish language; Polish as a foreign language;

Summary/Abstract: Mówi się, że każdy Polak zna się na trzech rzeczach: na medycynie, sporcie i polityce. W czasie spotkań, np. rodzinnych, gdy już omówi się kwestię pogody, pozostają Polakom: zdrowie, sport i polityka. Z powyższego wynika, że polityka to jeden z ważniejszych tekstów kultury, także polskiej. Na marginesie pozostawię rozważanie, w jakim stopniu w codziennych sytuacjach Polacy oddają się polityce, w jakim zaś – politykowaniu. Pozostanę przy konstatacji, że o polityce po polsku trzeba mówi ć, zatem w nauczaniu języka polskiego jako obcego (jpjo) polityka, a raczej politologia, ma swoje miejsce.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 17
  • Page Range: 137-143
  • Page Count: 7
  • Language: Polish