Pop-history, pop-politics, and poli-entertaiment as a part of humanities' training for foreigners Cover Image

Pophistoria, poppolityka i politrozrywka w kształceniu humanistycznym cudzoziemców
Pop-history, pop-politics, and poli-entertaiment as a part of humanities' training for foreigners

Author(s): Piotr Kajak
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: cultural studies in SLA/FLA;culture pedagogy;political sciences;Polish language in political context;kulturoznawstwo glottodydaktyczne;politologia;polszczyzna polityczna

Summary/Abstract: Teaching Polish language and culture to foreigners, we attempt to prepare our learners to the possibly most comfortable life in new culture. We explain, among others, several historical and political topics, which take part in building our national identity. These elements are present in the Polish discourse and Polish cultural paradigms as myths and imaginations, surrounded by meanings and interpretations. This article consists of several thoughts of an experienced teacher who builds a brand of Poland through the instruction blending historical and political elements in the pop-cultural context.Ucząc języka polskiego i wiedzy o Polsce cudzoziemców, staramy się przygotować studentów do w miarę komfortowego życia w kulturze docelowej. Wyjaśniamy m.in. wiele kwestii historycznych i politycznych, budujących naszą tożsamość narodową. Funkcjonują one w polskim dyskursie jako szereg mitów, wyobrażeń, obudowanych znaczeniami, interpretacjami, są uporządkowane w konkretne paradygmaty kultury. Ulegają wpływom kultury popularnej, co znacznie potęguje ich oddziaływanie. W niniejszym tekście zostanie przedstawiony szereg przemyśleń doświadczonego nauczyciela, budującego markę Polski, uczącego nt. polskiej racji stanu, wprowadzającego na lektoratach zagadnienia historyczne, politologiczne, w popkulturowym kontekście.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 23
  • Page Range: 155-162
  • Page Count: 8
  • Language: Polish