15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CORPORATE GOVERNANCE Cover Image
 • Offer for Individuals Only 150.00 €

15. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU
15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CORPORATE GOVERNANCE

POSSIBILITY OF RAPID CHANGES IN SMALL ECONOMIES IN CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

Contributor(s): Janez Prašnikar (Editor), Dragan Mikerević (Editor), Novak Kondić (Editor), Jelena Poljašević (Editor), Đoko Malešević (Editor)
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Marxist economics, Governance, Financial Markets, Public Finances, Accounting - Business Administration, Tourism, Human Resources in Economy, Business Ethics, Socio-Economic Research, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Finrar d.o.o Banja Luka
Keywords: SMALL ECONOMIES; CORONAVIRUS; PANDEMIC; RAPID CHANGES; RECOVERY; ECONOMICS; COVID-19;GOVERNMENT;GOVERNANCE; CORPORATE GOVERNANCE;SOE;ACCOUNTABILITY; AUDIT; ACCOUNTING; FINANCE
Summary/Abstract: POSSIBILITY OF RAPID CHANGES IN SMALL ECONOMIES IN CONDITIONS OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

 • Print-ISBN-13: 978-99955-83-29-3
 • Page Count: 608
 • Publication Year: 2021
 • Language: Serbian
REPUBLIKA SRPSKA POSLIJE COVID-19 − ŠTA DALJE?

REPUBLIKA SRPSKA POSLIJE COVID-19 − ŠTA DALJE?
(REPUBLIC OF SRPSKA AFTER COVID-19 - WHAT NEXT?)

 • Price: 5.00 €
OTVORENE INOVACIJE: TEORIJA I PRAKSA SA OSVRTOM NA PERIFERNE DRŽAVE

OTVORENE INOVACIJE: TEORIJA I PRAKSA SA OSVRTOM NA PERIFERNE DRŽAVE
(OPEN INNOVATIONS: THEORY AND PRACTICE WITH REFERENCE TO PERIPHERAL COUNTRIES)

 • Price: 15.00 €
VELIKO RESETOVANJE EKONOMIJE SRBIJE TOKOM I POSLE COVID-19 KRIZE

VELIKO RESETOVANJE EKONOMIJE SRBIJE TOKOM I POSLE COVID-19 KRIZE
(THE GREAT RESET OF SERBIA’S ECONOMY DURING AND AFTER THE COVID-19 CRISIS)

 • Price: 15.00 €
MAKROEKONOMSKI EFEKTI PANDEMIJE COVID-19 U EVROPSKOJ UNIJI I SVIJETU

MAKROEKONOMSKI EFEKTI PANDEMIJE COVID-19 U EVROPSKOJ UNIJI I SVIJETU
(THE MACROECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 IN THE EUROPEAN UNION AND THE WORLD)

 • Price: 15.00 €
NEOLIBERALIZAM, INSTITUCIONALIZAM ILI INTERVENCIONIZAM: MERE I PRINCIPI POSLE KRIZE COVID-19

NEOLIBERALIZAM, INSTITUCIONALIZAM ILI INTERVENCIONIZAM: MERE I PRINCIPI POSLE KRIZE COVID-19
(NEOLIBERALISM, INSTITUTIONALISM, OR INTERVENTIONISM: MEASURES AND PRINCIPLES AFTER COVID-19 CRISIS)

 • Price: 15.00 €
TRGOVINSKI RAT IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I KINE I NJEGOVE TRGOVINSKE IMPLIKACIJE

TRGOVINSKI RAT IZMEĐU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I KINE I NJEGOVE TRGOVINSKE IMPLIKACIJE
(THE US-CHINA TRADE WAR AND ITS TRADE IMPLICATIONS)

 • Price: 15.00 €
ORGANIZIRANO UKLJUČIVANJE U PROIZVODNE I RAZVOJNE LANCE RAZVIJENIH − JEDINI NAČIN BRŽEG RAZVOJA MALIH EKONOMIJA U RAZVOJU

ORGANIZIRANO UKLJUČIVANJE U PROIZVODNE I RAZVOJNE LANCE RAZVIJENIH − JEDINI NAČIN BRŽEG RAZVOJA MALIH EKONOMIJA U RAZVOJU
(ORGANIZED INVOLVEMENT IN PRODUCTION AND DEVELOPMENT CHAINS OF DEVELOPED COUNTRIES - THE ONLY WAY TO ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF A SMALL DEVELOPING ECONOMY)

 • Price: 15.00 €
PANDEMIJA COVID-19 KAO „BURNING PLATFORM” – PRAVI MOMENTUM ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

PANDEMIJA COVID-19 KAO „BURNING PLATFORM” – PRAVI MOMENTUM ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU
(COVID-19 PANDEMIC AS A “BURNING PLATFORM” - THE RIGHT MOMENT FOR DIGITAL TRANSFORMATION)

 • Price: 15.00 €
KAKO UBRZATI EKONOMSKI RAST I RAZVOJ ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA?

KAKO UBRZATI EKONOMSKI RAST I RAZVOJ ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA?
(HOW TO ACCELERATE ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF THE WESTERN BALKANS COUNTRIES?)

 • Price: 15.00 €
NOVA RAZVOJNA PARADIGMA – POST-COVID RAZVOJ

NOVA RAZVOJNA PARADIGMA – POST-COVID RAZVOJ
(NEW DEVELOPMENT PARADIGM − POST COVID-19 DEVELOPMENT)

 • Price: 15.00 €
PLES SA VIRUSOM: TEST OTPORNOSTI GLOBALNE EKONOMIJE

PLES SA VIRUSOM: TEST OTPORNOSTI GLOBALNE EKONOMIJE
(DANCING WITH THE VIRUS: A TEST OF RESILIENCE TO THE GLOBAL ECONOMY)

 • Price: 15.00 €
PLATNA BILANCA ROBA I USLUGA ODREĐUJE POREZNI SUSTAV

PLATNA BILANCA ROBA I USLUGA ODREĐUJE POREZNI SUSTAV
(THE BALANCE OF PAYMENTS FOR GOODS AND SERVICES IS DETERMINED BY THE TAX SYSTEM)

 • Price: 15.00 €
MONETARNA POLITIKA U USLOVIMA GLOBALNE PANDEMIJE U ZEMLJAMA KOJE PRIMENJUJU REŽIM VALUTNOG ODBORA

MONETARNA POLITIKA U USLOVIMA GLOBALNE PANDEMIJE U ZEMLJAMA KOJE PRIMENJUJU REŽIM VALUTNOG ODBORA
(MONETARY POLICY IN THE CONTEXT OF A GLOBAL PANDEMIC IN COUNTRIES APPLYING THE CURRENCY COMMITTEE REGIME)

 • Price: 15.00 €
SKRIVENI POKRETAČI RAZVOJA MALIH EKONOMIJA

SKRIVENI POKRETAČI RAZVOJA MALIH EKONOMIJA
(HIDDEN DRIVERS OF SMALL ECONOMY DEVELOPMENT)

 • Price: 15.00 €
UTICAJ PANDEMIJE VIRUSA KORONA NA FINANSIJSKU RANJIVOST LOKALNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRPSKOJ

UTICAJ PANDEMIJE VIRUSA KORONA NA FINANSIJSKU RANJIVOST LOKALNIH ZAJEDNICA U REPUBLICI SRPSKOJ
(THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE FINANCIAL VULNERABILITY OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA)

 • Price: 15.00 €
OPOREZIVANJE UTANJENE KAPITALIZACIJE − UPOREDNA ANALIZA PORESKIH SISTEMA CRNE GORE, SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE

OPOREZIVANJE UTANJENE KAPITALIZACIJE − UPOREDNA ANALIZA PORESKIH SISTEMA CRNE GORE, SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
(TAXATION OF THIN CAPITALIZATION − A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TAX SYSTEMS OF MONTENEGRO, SERBIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA)

 • Price: 15.00 €
BANKARSTVO U BIH KAO DIO MAKROEKONOMSKE I POLITIČKE REALNOSTI, STRATEGIJA RAZVOJA I IZAZOVI U BUDUĆNOSTI

BANKARSTVO U BIH KAO DIO MAKROEKONOMSKE I POLITIČKE REALNOSTI, STRATEGIJA RAZVOJA I IZAZOVI U BUDUĆNOSTI
(BANKING IN BIH AS A PART OF MACROECONOMIC AND POLITICAL REALITY, DEVELOPMENT STRATEGY AND FUTURE CHALLENGES)

 • Price: 15.00 €
RAZVOJ TRŽIŠTA NOVCA U FUNKCIJI RAZVOJA FINANSIJSKOG SISTEMA

RAZVOJ TRŽIŠTA NOVCA U FUNKCIJI RAZVOJA FINANSIJSKOG SISTEMA
(MONEY MARKET DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF FINANCIAL SYSTEM DEVELOPMENT)

 • Price: 15.00 €
INOVACIJE I KONSTANTNO PRILAGOĐAVANJE IZAZOVIMA PRIVREDE SA CILJEM OČUVANJA STABILNOSTI U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ U VANREDNIM USLOVIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

INOVACIJE I KONSTANTNO PRILAGOĐAVANJE IZAZOVIMA PRIVREDE SA CILJEM OČUVANJA STABILNOSTI U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ U VANREDNIM USLOVIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA
(INNOVATION AND CONSTANT ADAPTATION TO THE CHALLENGES OF THE ECONOMY IN ORDER TO PRESERVE STABILITY IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY IN EMERGENCIES CAUSED BY THE CORONAVIRUS PANDEMIC)

 • Price: 15.00 €
IZAZOV FINANSIRANJA SKOKOVITOGA RASTA MALIH EKONOMIJA

IZAZOV FINANSIRANJA SKOKOVITOGA RASTA MALIH EKONOMIJA
(THE CHALLENGE OF FINANCING RAPID GROWTH OF SMALL ECONOMIES)

 • Price: 15.00 €
OD LINEARNE DO CIRKULARNE EKONOMIJE: PRIMJER IZ BOSNE I HERCEGOVINE

OD LINEARNE DO CIRKULARNE EKONOMIJE: PRIMJER IZ BOSNE I HERCEGOVINE
(FROM LINEAR TO CIRCULAR ECONOMY: AN EXAMPLE FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA)

 • Price: 15.00 €
OBRAZOVANJE − KRITIČNI FAKTOR USPEHA EKONOMIJA U RAZVOJU

OBRAZOVANJE − KRITIČNI FAKTOR USPEHA EKONOMIJA U RAZVOJU
(EDUCATION – A CRITICAL FACTOR IN THE SUCCESS OF DEVELOPING ECONOMIES)

 • Price: 15.00 €
UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA FINANSIJSKE PERFORMANSE LISTIRANIH PREDUZEĆA U ODABRANIM DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE

UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA FINANSIJSKE PERFORMANSE LISTIRANIH PREDUZEĆA U ODABRANIM DRŽAVAMA JUGOISTOČNE EVROPE
(THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES IN SELECTED SOUTHEAST EUROPEAN COUNTRIES)

 • Price: 15.00 €
FINANSIJSKI POKAZATELJI U FUNKCIJI PREDVIĐANJA STALNOSTI POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA

FINANSIJSKI POKAZATELJI U FUNKCIJI PREDVIĐANJA STALNOSTI POSLOVANJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U TRANZICIJSKIM ZEMLJAMA
(FINANCIAL INDICATORS IN THE FUNCTION OF PREDICTING THE BUSINESS CONSTANCY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN TRANSITION COUNTRIES)

 • Price: 15.00 €
UTICAJ KULTUROLOŠKIH DIMENZIJA ZEMLJE NA POIMANJE KVALITETA REVIZIJE I IZBOR REVIZORSKIH FIRMI

UTICAJ KULTUROLOŠKIH DIMENZIJA ZEMLJE NA POIMANJE KVALITETA REVIZIJE I IZBOR REVIZORSKIH FIRMI
(THE INFLUENCE OF CULTURAL DIMENSIONS OF THE COUNTRY ON THE COMPREHENSION OF AUDIT QUALITY AND CHOICE OF AUDIT FIRMS)

 • Price: 15.00 €
DIGITALNE INOVACIJE I ZNANJE KAO POKRETAČI DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA

DIGITALNE INOVACIJE I ZNANJE KAO POKRETAČI DIGITALNE TRANSFORMACIJE POSLOVANJA
(DIGITAL INNOVATIONS AND KNOWLEDGE AS INITIATORS OF DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION)

 • Price: 15.00 €
INOVATIVNI SLOŽENI PROIZVODI KAO REGIONALNI IZAZOVI

INOVATIVNI SLOŽENI PROIZVODI KAO REGIONALNI IZAZOVI
(INNOVATIVE COMPLEX PRODUCTS AS REGIONAL CHALLENGES)

 • Price: 15.00 €
LANAC SNABDIJEVANJA POSLIJE GLOBALNE PANDEMIJE

LANAC SNABDIJEVANJA POSLIJE GLOBALNE PANDEMIJE
(THE SUPPLY CHAIN AFTER THE GLOBAL PANDEMIC)

 • Price: 15.00 €
UTICAJ EFEKATA PANDEMIJE VIRUSA KORONA NA INSOLVENTNOST PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ

UTICAJ EFEKATA PANDEMIJE VIRUSA KORONA NA INSOLVENTNOST PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ
(THE IMPACT OF CORONAVIRUS PANDEMIC EFFECTS ON INSOLVENCY OF COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SRPSKA)

 • Price: 15.00 €
UTICAJ PANDEMIJE VIRUSA KORONA NA OPORAVAK I RAST PRIVREDNIH SUBJEKATA U MALIM EKONOMIJAMA ZAPADNOG BALKANA − S OSVRTOM NA REPUBLIKU SRPSKU

UTICAJ PANDEMIJE VIRUSA KORONA NA OPORAVAK I RAST PRIVREDNIH SUBJEKATA U MALIM EKONOMIJAMA ZAPADNOG BALKANA − S OSVRTOM NA REPUBLIKU SRPSKU
(THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE RECOVERY AND GROWTH OF COMPANIES IN THE SMALL ECONOMIES OF THE WESTERN BALKANS – WITH REFERENCE TO THE REPUBLIC OF SRPSKA)

 • Price: 15.00 €
UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA E-TRGOVINU I POTROŠAČKE TRENDOVE

UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA E-TRGOVINU I POTROŠAČKE TRENDOVE
(THE COVID-19 IMPACT ON E-COMMERCE AND CONSUMER TRENDS)

 • Price: 15.00 €
RAD OD KUĆE − SUDAR PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA

RAD OD KUĆE − SUDAR PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA
(WORK FROM HOME – COLLISION OF PRIVATE AND BUSINESS LIFE)

 • Price: 15.00 €