Epistemological and methodological traps in education research. How to deal with them? Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić?
Epistemological and methodological traps in education research. How to deal with them?

Contributor(s): Maria Dudzikowa (Editor), Stanisław Juszczyk (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Higher Education , Educational Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: education research
Summary/Abstract: "Monografia Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić? powstała jako rezultat, pod takim właśnie tytułem, intelektualnego spotkania młodych, twórczych pedagogów z ich starszymi, bogatszymi w doświadczenia badawcze koleżankami i kolegami w ramach XXX jubileuszowej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP) przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk kierowanej przez prof. Marię Dudzikową. Gospodarzem spotkania odbywającego się w Katowicach i Wiśle od 12 do 17 września 2016 roku był Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego na czele z Dziekanem prof. Stanisławem Juszczykiem." (fragment Wstępu)

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3183-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3182-9
 • Page Count: 298
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Niektóre pułapki w nabywaniu naukowego habitusu

Niektóre pułapki w nabywaniu naukowego habitusu
(Some pitfalls in the acquisition of a scholarly habitus)

 • Price: 4.50 €
Błędy metodologiczne w awansowych publikacjach pedagogów

Błędy metodologiczne w awansowych publikacjach pedagogów
(Methodological problems in the promotion-driven publications of paedagogues)

 • Price: 4.50 €
Niejednorodność i złożoność metodologiczna pedagogiki a potencjalne błędy popełniane przez badacza

Niejednorodność i złożoność metodologiczna pedagogiki a potencjalne błędy popełniane przez badacza
(Heterogeneity and complexity of paedagogy and the potential errors committed by a researcher)

 • Price: 4.50 €
Jak badać to, o czym nie wiemy? Kilka uwag o roli wstępnej wiedzy w badaniach empirycznych

Jak badać to, o czym nie wiemy? Kilka uwag o roli wstępnej wiedzy w badaniach empirycznych
(How to study the thing with which we are not familiar? Some remarks about the role of preliminary knowledge in empirical research)

 • Price: 4.50 €
Teoria ma znaczenie! O pułapkach wynikających z braku konsekwentnego stosowania teorii w badaniach

Teoria ma znaczenie! O pułapkach wynikających z braku konsekwentnego stosowania teorii w badaniach
(Theory matters! The pitfalls which result from the lack of consistency in the application of a theory in research)

 • Price: 4.50 €
Kategoria intencjonalności jako przedmiot analizy w moich teoretycznych zmaganiach

Kategoria intencjonalności jako przedmiot analizy w moich teoretycznych zmaganiach
(The category of intentionality as an object of analysis in my theoretical struggle)

 • Price: 4.50 €
Interpretacja wyników badania jako kryterium analizy procesu badawczego

Interpretacja wyników badania jako kryterium analizy procesu badawczego
(The interpretation of the results of research as a criterion of the analysis of the research process)

 • Price: 4.50 €
Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej

Fenomen nieredukowalności teorii i praktyki pedagogicznej
(The phenomenon of the irreducibility of the paedagogical theory and practice)

 • Price: 4.50 €
Wiarygodność praktyki badawczej w warunkach korporatyzacji nauki

Wiarygodność praktyki badawczej w warunkach korporatyzacji nauki
(The reliability of research practice under conditions of the corporatization of science)

 • Price: 4.50 €
Źródła i konsekwencje uproszczeń badania w działaniu. O pułapkach ontologicznych, epistemologicznych i etycznych

Źródła i konsekwencje uproszczeń badania w działaniu. O pułapkach ontologicznych, epistemologicznych i etycznych
(Sources and consequences of simplification of action research. The ontological, epistemological and ethical pitfalls)

 • Price: 4.50 €
Wybrane pułapki niewspółmierności w badaniach świata osób z niepełnosprawnością

Wybrane pułapki niewspółmierności w badaniach świata osób z niepełnosprawnością
(Some selected traps of incommensurability in the studies on the world of the disabled)

 • Price: 4.50 €
Pułapki (nie tylko) w badaniach eksperymentalnych

Pułapki (nie tylko) w badaniach eksperymentalnych
(The pitfalls (not only) of experimental research)

 • Price: 4.50 €
Pułapki w badaniach dyskursu dziecięcego i możliwości ich przezwyciężania

Pułapki w badaniach dyskursu dziecięcego i możliwości ich przezwyciężania
(The pitfalls in the research of children discourse and how to overcome them)

 • Price: 4.50 €
Pułapki w analizach dyskursu prasowego. Z doświadczeń własnych i cudzych

Pułapki w analizach dyskursu prasowego. Z doświadczeń własnych i cudzych
(The pitfalls of the analyses of press discourse. The experiences of one’s own and of researchers)

 • Price: 4.50 €
Sztuka i poznanie – romantyczna utopia, szarlataneria czy konieczność

Sztuka i poznanie – romantyczna utopia, szarlataneria czy konieczność
(Art and cognition – a romantic utopia, charlatanry or a necessity)

 • Price: 4.50 €