Linguarum silva. Vol. 8: Language in (con)text… Essays on history of language, comparative linguistics, and contemporary issues Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Linguarum silva. T. 8: Język w (kon)tekście… Szkice historycznojęzykowe, porównawcze i współczesne
Linguarum silva. Vol. 8: Language in (con)text… Essays on history of language, comparative linguistics, and contemporary issues

Author(s): Barbara Mitrenga
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Linguarum silva
Summary/Abstract: The following article has been written on the basis of historical, sociolinguistic and etymological study concerning the interaction of the Slavic languages: Polish and Ukrainian. The importance of this article consists in its pioneering study of paronyms and homonyms in Ukrainian and Polish, focusing on the etymological aspect, on the basis of a comparative approach to homonymic lexical units, which, in turn, reveals the importance of ‘false friends’ in the contemporary social life. The aim of this study, then, is to showcase selected homonymic and paronymic lexical units in the etymological aspect.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3828-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3827-9
 • Page Count: 192
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Krótka historia ‘czytania’ (cz. III). Historyczne spojrzenie na czytać

Krótka historia ‘czytania’ (cz. III). Historyczne spojrzenie na czytać
(A short history of ‘reading’ (part 3). A historical look on the Polish verb czytać ‘to read’)

 • Price: 4.50 €
Semantyka czasownika degustować w świetle Modelu ,,Sens ←→ Tekst”

Semantyka czasownika degustować w świetle Modelu ,,Sens ←→ Tekst”
(The semantics of the Polish verb to sample (degustować) in the “Meaning ←→ Text” Model)

 • Price: 4.50 €
Wolne żarty! – wybrane cechy dawnych językoznawczych tekstów polemicznych (na przykładzie artykułów opublikowanych na łamach „Języka Polskiego”)

Wolne żarty! – wybrane cechy dawnych językoznawczych tekstów polemicznych (na przykładzie artykułów opublikowanych na łamach „Języka Polskiego”)
(Selected features of historical linguistic polemics (on the example of articles published by the “Język Polski”))

 • Price: 4.50 €
O niektórych heterogenicznych polsko‑ukraińskich homonimach i paronimach międzyjęzykowych (na wybranych przykładach)

O niektórych heterogenicznych polsko‑ukraińskich homonimach i paronimach międzyjęzykowych (na wybranych przykładach)
(On selected Polish‑Ukrainian heterogenic interlinguistic homonyms and paronyms (on the selected examples))

 • Price: 4.50 €
Prožít mládí na venkově, přežít válku. Kilka słów o różnicy między czeskimi prefiksami czasownikowymi pro‑i pře‑na tle polskiego przedrostka prze‑

Prožít mládí na venkově, přežít válku. Kilka słów o różnicy między czeskimi prefiksami czasownikowymi pro‑i pře‑na tle polskiego przedrostka prze‑
(Prožít mládí na venkově, přežít válku A few words on the difference between the Czech prefixes pro‑ and pře‑ in comparison with the Polish prefix prze‑)

 • Price: 4.50 €
Smaki Słowenii – o kulinariach w ujęciu autostereotypowym

Smaki Słowenii – o kulinariach w ujęciu autostereotypowym
(The taste of Slovenia – on culinary arts through auto‑Stereotypes)

 • Price: 4.50 €
O roli plotki w mediach masowych i nie tylko. Ujęcie genologiczne

O roli plotki w mediach masowych i nie tylko. Ujęcie genologiczne
(On the function of gossip in the mass media and beyond. A generic approach)

 • Price: 4.50 €
Analiza dyskursu elektronicznego w kontekście aktywności internetowych botów

Analiza dyskursu elektronicznego w kontekście aktywności internetowych botów
(Analysis of the online discourse in the context of the activity of Internet bots)

 • Price: 4.50 €
Werbalna i wizualna realizacja komunikatu w blogach kulinarnych

Werbalna i wizualna realizacja komunikatu w blogach kulinarnych
(Verbal and visual messages in culinary blogs)

 • Price: 4.50 €
Jak zaskoczyć odbiorców i nakłonić ich do działania? Rola reklamy teaserowej w promowaniu przedmiotu przekazu reklamowego

Jak zaskoczyć odbiorców i nakłonić ich do działania? Rola reklamy teaserowej w promowaniu przedmiotu przekazu reklamowego
(How to surprise the audience and push them into action? The role of teasers in the promotion of the subject of the advertisement)

 • Price: 4.50 €
Ślady ślimaka i kule śnieżne – rozważania o języku polskiej okulistyki

Ślady ślimaka i kule śnieżne – rozważania o języku polskiej okulistyki
(Traces of the snail and snowballs – considerations on the language of Polish Ophthalmology)

 • Price: 4.50 €