A report from the research symposium Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice, 14–15 December 2012 Cover Image

Sprawozdanie z sympozjum naukowego Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice, 14–15 grudnia 2012
A report from the research symposium Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, Katowice, 14–15 December 2012

Author(s): Barbara Mitrenga
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 2
  • Page Range: 241-245
  • Page Count: 5
  • Language: Polish