Commentaries and footnotes in the old and modern book Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej
Commentaries and footnotes in the old and modern book

Contributor(s): Bożena Mazurkowa (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Applied Linguistics, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: footnote; commentary; editing; emblems; occasional poetry; heroicomic poem; periodicals;translation;

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3599-5
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3600-8
 • Page Count: 396
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Różnicowanie się komentarza jako wypowiedzi naukowej w literaturze europejskiej i w piśmiennictwie polskim wieków dawnych

Różnicowanie się komentarza jako wypowiedzi naukowej w literaturze europejskiej i w piśmiennictwie polskim wieków dawnych
(The Diversifying Commentary as an Academic Statement in European Literature and the Polish Writings of Past Centuries)

 • Price: 3.00 €
Poetyka i erudycja. Komentarze w paryskiej edycji Emblematów Alciatusa (1583)

Poetyka i erudycja. Komentarze w paryskiej edycji Emblematów Alciatusa (1583)
(Poetics and Erudition. Commentaries in the Parisian Edition of Alciato’s Emblemata (1583))

 • Price: 3.00 €
Przypisy do utworów z drugiej połowy XVIII wieku jako problem edytorski. Wybrane zagadnienia

Przypisy do utworów z drugiej połowy XVIII wieku jako problem edytorski. Wybrane zagadnienia
(Annotations to the Literary Works from the Second Half of the 18th Century as an Editorial Problem. Selected Issues)

 • Price: 3.00 €
O przypisach warsztatowych… w polskiej książce poetyckiej drugiej połowy XVIII wieku

O przypisach warsztatowych… w polskiej książce poetyckiej drugiej połowy XVIII wieku
(About Annotations on Technique in the Polish Books of Poetry from the Second Half of the 18th Century)

 • Price: 3.00 €
Rodzaje i funkcje przypisów w polskiej prasie drugiej połowy XVIII wieku Rekonesans

Rodzaje i funkcje przypisów w polskiej prasie drugiej połowy XVIII wieku Rekonesans
(Types and Functions of Note References in the Polish Press of the Second Half of the 18th Century Reconnaissance)

 • Price: 3.00 €
Funkcje przypisów w drukowanych kazaniach politycznych czasów stanisławowskich

Funkcje przypisów w drukowanych kazaniach politycznych czasów stanisławowskich
(The Functions of Annotations in Printed Political Sermons of Stanislavian Times)

 • Price: 3.00 €
O funkcjach przypisów w poematach heroikomicznych polskiego oświecenia

O funkcjach przypisów w poematach heroikomicznych polskiego oświecenia
(On the Functions of Annotations in the Mock-Heroic Narrative of the Polish Enlightenment)

 • Price: 3.00 €
Historia jednego przypisu Stanisław Kostka Potocki o życiu w mieście

Historia jednego przypisu Stanisław Kostka Potocki o życiu w mieście
(The Story of One Annotation Stanisław Kostka Potocki on Life in the City)

 • Price: 3.00 €
Przypisy do przypisów Benisławskiej do Benisławskiej

Przypisy do przypisów Benisławskiej do Benisławskiej
(Footnotes to Benisławska’s Footnotes to Benisławska)

 • Price: 3.00 €
„Dodatki prozą” w edycjach Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza

„Dodatki prozą” w edycjach Śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza
(„Additions in Prose” in Editions of Śpiewy historyczne by Julian Ursyn Niemcewicz)

 • Price: 3.00 €
Znaczenie i rola przypisów Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Wiadomościach historyczno-krytycznych do dziejów literatury polskiej

Znaczenie i rola przypisów Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Wiadomościach historyczno-krytycznych do dziejów literatury polskiej
(The Significance and Role of Józef Maksymilian Ossoliński’s Annotations in Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej)

 • Price: 3.00 €
Komentarze wydawcy do Nefelonikones… Wincentego Ignacego Marewicza

Komentarze wydawcy do Nefelonikones… Wincentego Ignacego Marewicza
(Editor’s Commentaries on Nefelonikones… by Wincenty Ignacy Marewicz)

 • Price: 3.00 €
Przypisy w prozie wspomnieniowej Antoniego Edwarda Odyńca

Przypisy w prozie wspomnieniowej Antoniego Edwarda Odyńca
(Annotations in Antoni Edward Odyniec’s Prose Recollections)

 • Price: 3.00 €
Mickiewiczowska sztuka przypisu Część II (Konrad Wallenrod i Dziady cz. III)

Mickiewiczowska sztuka przypisu Część II (Konrad Wallenrod i Dziady cz. III)
(Mickiewicz’s Art of Annotation Part II (Konrad Wallenrod and Part III of Dziady))

 • Price: 3.00 €
Erudycja i wyznanie… O przypisach w twórczości Cypriana Norwida (rekonesans)

Erudycja i wyznanie… O przypisach w twórczości Cypriana Norwida (rekonesans)
(Erudition and Creed. On Annotations in Cyprian Norwid’s Works (Reconnaissance))

 • Price: 3.00 €