Marginalia in the old and contemporary book Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Marginalia w książce dawnej i współczesnej
Marginalia in the old and contemporary book

Contributor(s): Bożena Mazurkowa (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: old books; contemporary books; marginalia

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3539-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3538-4
 • Page Count: 360
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Marginalia rękopiśmienne z XV wieku Wezwania i westchnienia

Marginalia rękopiśmienne z XV wieku Wezwania i westchnienia
(Marginalia in the 15th Century Invocations and Supplications)

 • Price: 3.00 €
Typologia zapisków o poznańskiej proweniencji w kalendarzach wielorocznych z XVI wieku Rekonesans

Typologia zapisków o poznańskiej proweniencji w kalendarzach wielorocznych z XVI wieku Rekonesans
(Typology of Notes in 16th-Century Multiannual Calendars from Poznań A Preliminary Study)

 • Price: 3.00 €
Zapiski studenckie Mikołaja Kopernika w Super feudis… (1498) Jacoba de Alvarottis

Zapiski studenckie Mikołaja Kopernika w Super feudis… (1498) Jacoba de Alvarottis
(Nicolaus Copernicus’s Student Notes in Jacobus de Alvarottis Super feudis… (1498))

 • Price: 3.00 €
Dawid objaśniony. Marginalia w Psałterzu Jakuba Lubelczyka z 1558 roku

Dawid objaśniony. Marginalia w Psałterzu Jakuba Lubelczyka z 1558 roku
(David Explained. Marginalia in Jakub Lubelczyk’s 1558 Psalter)

 • Price: 3.00 €
Rola marginaliów w Postępku prawa czartowskiego…

Rola marginaliów w Postępku prawa czartowskiego…
(The Role of Marginalia in Postępek prawa czartowskiego…)

 • Price: 3.00 €
Noty marginesowe jako obiekt badań filologicznych i argument atrybucyjny. Przypadek Macieja Stryjkowskiego

Noty marginesowe jako obiekt badań filologicznych i argument atrybucyjny. Przypadek Macieja Stryjkowskiego
(Marginalia as an Object of Philological Study and an Attributive Argument. The Case of Maciej Stryjkowski)

 • Price: 3.00 €
Epigramaty Johna Owena jako rękopiśmienne sentencje pod piórem jezuity Andrzeja Obrembskiego

Epigramaty Johna Owena jako rękopiśmienne sentencje pod piórem jezuity Andrzeja Obrembskiego
(John Owen’s Epigrams as Andrzej Obrembski’s Handwritten Inscriptions)

 • Price: 3.00 €
Nad rękopiśmiennymi wariantami „Płaczu grobowego na sławnej pamięci… Stanisława Żółkiewskiego…” (1621)

Nad rękopiśmiennymi wariantami „Płaczu grobowego na sławnej pamięci… Stanisława Żółkiewskiego…” (1621)
(On the Manuscript Variants of “Płacz grobowy na sławnej pamięci… Stanisława Żółkiewskiego…” (1621))

 • Price: 3.00 €
Ręka sekretarza Radziwiłłów birżańskich: marginalia Piotra Kochlewskiego

Ręka sekretarza Radziwiłłów birżańskich: marginalia Piotra Kochlewskiego
(The Hand of the Secretary of the Radziwiłł Family of Birże: the Marginalia of Piotr Kochlewski)

 • Price: 3.00 €
Rękopisy karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku Ekspresja artystyczna i sztuka pisania

Rękopisy karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku Ekspresja artystyczna i sztuka pisania
(17th- and 18th-Century Manuscripts of Carmelite Nuns Artistic Expression and the Art of Writing)

 • Price: 3.00 €
Marginalia w księgach sądowych grodzkich i ziemskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Prolegomena

Marginalia w księgach sądowych grodzkich i ziemskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Prolegomena
(The Marginalia in Municipal and Provincial Court Registers in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th and 18th Century. A Prolegomenon)

 • Price: 3.00 €
Fedra dla Antoniny Hoffmannowej. Adnotowany egzemplarz tragedii Jeana Racine’a z 1873 roku

Fedra dla Antoniny Hoffmannowej. Adnotowany egzemplarz tragedii Jeana Racine’a z 1873 roku
(Phèdre for Antonina Hoffmannowa. An Annotated Copy of Jean Racine’s Tragedy from 1873)

 • Price: 3.00 €