European Financial Systems 2011: Proceedings of the International Scientific Conference Cover Image

Evropské finanční systémy 2011: Sborník anotací příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v rámci "Slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty MU". 3.6.2011
European Financial Systems 2011: Proceedings of the International Scientific Conference

Contributor(s): Petr Červinek (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Sociology, Economic policy, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Financial Markets, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Financial systems; Banking; Market economy; Insurance; Accounting; Taxation and fiscal policy; Corporate policies; Stock Markets; Czech Republic; Financial Management; EU funds;
Summary/Abstract: The International Conference is focused on the presentation of theoretical and practical knowledge in the field of financial systems. A special emphasis is laid on new conditions and regulatory measures in the fields of banking, financial markets, insurance, accounting, taxation and their impacts in the corporate sphere. In the insurance field besides, questions covering of new risks, their prophylaxis and financing.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8703-3
  • Page Count: 301
  • Publication Year: 2011
  • Language: Slovak, English, Czech
DOPADY NOVELIZACE ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. DUBNA 2011 NA EXPORTÉRY

DOPADY NOVELIZACE ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. DUBNA 2011 NA EXPORTÉRY
(THE IMPACT OF THE VALUE ADDED TAX ACT AMENDMENT FROM THE 1ST OF APRIL 2011 ON EXPORT COMPANIES)

SHORT-TERM INDEBTEDNESS ON STUDENT FINANCIAL MARKET

SHORT-TERM INDEBTEDNESS ON STUDENT FINANCIAL MARKET
(SHORT-TERM INDEBTEDNESS ON STUDENT FINANCIAL MARKET)

IMPLEMENTACE IFRS PRO SME V AFRICE

IMPLEMENTACE IFRS PRO SME V AFRICE
(THE IMPLEMENTATION OF IFRS FOR SMES IN AFRICA)

STOCK MARKET INTEGRATION OF CZECH STOCK MARKET: ROCKY ROAD

STOCK MARKET INTEGRATION OF CZECH STOCK MARKET: ROCKY ROAD
(STOCK MARKET INTEGRATION OF CZECH STOCK MARKET: ROCKY ROAD)

TRHOVO KONZISTENTNÁ EMBEDDED VALUE

TRHOVO KONZISTENTNÁ EMBEDDED VALUE
(MARKET CONSISTENT EMBEDDED VALUE)

AKTUÁLNOSŤ INTERDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K APLIKÁCII METODIKY BALANCED SCORECARD

AKTUÁLNOSŤ INTERDISCIPLINÁRNEHO PRÍSTUPU K APLIKÁCII METODIKY BALANCED SCORECARD
(TOPICALITY OF INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE APPLICATION OF METHODIC BALANCED SCORECARD)

REGULACE MIMOBILANČNÍCH AKTIVIT BANK PODLE BASEL III

REGULACE MIMOBILANČNÍCH AKTIVIT BANK PODLE BASEL III
(REGULATION OF THE OFF-BALANCE SHEET ACTIVITIES UNDER BASEL III)

PRICES OF PETROL IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE NEIGHBOURING COUNTRIES IN 2010

PRICES OF PETROL IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE NEIGHBOURING COUNTRIES IN 2010
(PRICES OF PETROL IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE NEIGHBOURING COUNTRIES IN 2010)

O SPROSTREDKOVANÍ POISTENIA V ČESKEJ REPUBLIKE

O SPROSTREDKOVANÍ POISTENIA V ČESKEJ REPUBLIKE
(INSURANCE MEDIATION IN CZECH REPUBLIC)

EMPIRICKÉ TESTOVÁNÍ MODELŮ SESTAVENÍ PORTFOLIA AKCIÍ - REVIZE

EMPIRICKÉ TESTOVÁNÍ MODELŮ SESTAVENÍ PORTFOLIA AKCIÍ - REVIZE
(EMPIRICAL TESTING OF STOCK PORTFOLIO SELECTION PROCESS - REVISION)

KOMERČNÝ POISTNÝ TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE AKO SÚČASŤ FINANČNÉHO TRHU

KOMERČNÝ POISTNÝ TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE AKO SÚČASŤ FINANČNÉHO TRHU
(COMMERCE INSURANCE MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIK AS THE PART OF FINANCIAL MARKET)

ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ZMENY V ZDAŇOVANÍ PRÍJMOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
(CHANGES IN TAXATION IN THE SLOVAK REPUBLIC)

SOME FREQUENT FACTORS ASSISTING THE FINANCIAL CRISIS – THE LITERATURE OVERVIEW

SOME FREQUENT FACTORS ASSISTING THE FINANCIAL CRISIS – THE LITERATURE OVERVIEW
(SOME FREQUENT FACTORS ASSISTING THE FINANCIAL CRISIS – THE LITERATURE OVERVIEW)

MODIFICATIONS OF THE DIVIDEND DISCOUNT MODEL

MODIFICATIONS OF THE DIVIDEND DISCOUNT MODEL
(MODIFICATIONS OF THE DIVIDEND DISCOUNT MODEL)

TAX SOLUTIONS IN THE POLISH MODEL OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP

TAX SOLUTIONS IN THE POLISH MODEL OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP
(TAX SOLUTIONS IN THE POLISH MODEL OF PUBLICPRIVATE PARTNERSHIP)

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
(FINANCIAL MANAGEMENT OF NONPROFIT ORGANIZATION)

VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE
(THE DEVELOPMENT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE CZECH REPUBLIC)

METODY KONSTRUKCÍ VÝNOSOVÝCH KŘIVEK - NELSON - SIEGEL MODEL A SVENSSON MODEL

METODY KONSTRUKCÍ VÝNOSOVÝCH KŘIVEK - NELSON - SIEGEL MODEL A SVENSSON MODEL
(NELSON - SIEGEL MODEL AND SVENSSON MODEL - METHODS OF CONSTRUCTING THE YIELD CURVE)

RIZIKO A NEJISTOTA V OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ

RIZIKO A NEJISTOTA V OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ
(RISK AND UNCERTAINTY IN THE MEASUREMENT OF ASSETS AND LIABILITIES)

PERSPEKTÍVA BANKOPOISTNÝCH PRODUKTOV

PERSPEKTÍVA BANKOPOISTNÝCH PRODUKTOV
(PERSPECTIVE OF PRODUCTS OF BANCASSURANCE)

POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH RIZIK

POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH RIZIK
(AGRICULTURAL RISK INSTANCE)

VÝVOJ INVESTIČNEJ ČINNOSTI KOMERČNÝCH POISŤOVNÍ NA SLOVENSKU A V MAĎARSKU V OBDOBÍ 2004 – 2009

VÝVOJ INVESTIČNEJ ČINNOSTI KOMERČNÝCH POISŤOVNÍ NA SLOVENSKU A V MAĎARSKU V OBDOBÍ 2004 – 2009
(DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF COMMERCIAL INSURANCES IN SLOVAKIA AND HUNGARY IN THE PERIOD 2004 – 2009)

ŠTRUKTÚRNE ZMENY V ZAMESTNANOSTI V KONTEXTE FINANČNÉHO DOPADU NA PRODUKTIVITU A ZÁROBKY

ŠTRUKTÚRNE ZMENY V ZAMESTNANOSTI V KONTEXTE FINANČNÉHO DOPADU NA PRODUKTIVITU A ZÁROBKY
(STRUCTURAL CHANGES IN EMPLOYMENT IN THE CONTEXT OF FINANCIAL IMPACT ON LABOUR PRODUCTIVITY AND EARNINGS)

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN A BANK

THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN A BANK
(THE CONCEPT OF INTELLECTUAL CAPITAL IN A BANK)

CUSTOMER INFORMATION FOR FINANCIAL MANAGEMENT

CUSTOMER INFORMATION FOR FINANCIAL MANAGEMENT
(CUSTOMER INFORMATION FOR FINANCIAL MANAGEMENT)

THE ROLE OF EU FUNDS IN DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND

THE ROLE OF EU FUNDS IN DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND
(THE ROLE OF EU FUNDS IN DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND)

TRANSFORMACE NEMOCNIC V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNOU JEJICH PRÁVNÍ FORMY

TRANSFORMACE NEMOCNIC V ČESKÉ REPUBLICE ZMĚNOU JEJICH PRÁVNÍ FORMY
(THE TRANSFORMATION OF HOSPITALS BY THE CHANGE OF THEIR LEGAL FORM IN CZECH REPUBLIC)

CASH MANAGEMENT

CASH MANAGEMENT
(CASH MANAGEMENT)

VYBRANÉ PROBLÉMY HARMONIZÁCIE DANÍ V EURÓPSKEJ ÚNII

VYBRANÉ PROBLÉMY HARMONIZÁCIE DANÍ V EURÓPSKEJ ÚNII
(SOME ISSUES OF TAX HARMONIZATION IN THE EUROPEAN UNION)

RESPONSIBLE LENDING – NEW CONDITIONS AND REGULATORY MEASURES IN THE FIELD OF CREDIT POLICY AS PROVIDED BY POLISH BANKS

RESPONSIBLE LENDING – NEW CONDITIONS AND REGULATORY MEASURES IN THE FIELD OF CREDIT POLICY AS PROVIDED BY POLISH BANKS
(RESPONSIBLE LENDING – NEW CONDITIONS AND REGULATORY MEASURES IN THE FIELD OF CREDIT POLICY AS PROVIDED BY POLISH BANKS)

KVANTIFIKÁCIA EXTRA RIZIKA V ŽIVOTNOM POISTENÍ METÓDOU PERCENTA NORMÁLNEJ ÚMRTNOSTI

KVANTIFIKÁCIA EXTRA RIZIKA V ŽIVOTNOM POISTENÍ METÓDOU PERCENTA NORMÁLNEJ ÚMRTNOSTI
(QUANTIFICATION OF EXTRA RISK IN LIFE INSURANCE USING THE METHOD OF THE PERCENTAGE OF THE NORMAL MORTALITY)

STRATEGICKÉ NÁSTROJE KONTROLINGU V POISŤOVNÍCTVE AKO SÚČASŤ RISK MANAŽMENTU

STRATEGICKÉ NÁSTROJE KONTROLINGU V POISŤOVNÍCTVE AKO SÚČASŤ RISK MANAŽMENTU
(STRATEGIC INSTRUMENTS OF CONTROLLING IN INSURANCE INDUSTRY AS A PART OF RISK MANAGEMENT)

REGIONAL FINANCING AND FISCAL CO-RESPONSIBILITY IN SPAIN

REGIONAL FINANCING AND FISCAL CO-RESPONSIBILITY IN SPAIN
(REGIONAL FINANCING AND FISCAL CO-RESPONSIBILITY IN SPAIN)

ISLAMIC FINANCE AND BANKING

ISLAMIC FINANCE AND BANKING
(ISLAMIC FINANCE AND BANKING)

NOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD 1. 1. 2011

NOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD 1. 1. 2011
(NEW RULES OF CONSUMER CREDIT GRANTING IN THE CZECH REPUBLIC SINCE JANUARY 1 OF 2011)

NOVÁ ARCHITEKTÚRA DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM V EURÓPSKEJ ÚNII

NOVÁ ARCHITEKTÚRA DOHĽADU NAD FINANČNÝM TRHOM V EURÓPSKEJ ÚNII
(NEW ARCHITECTURE OF SUPERVISION OVER THE FINANCIAL MARKET IN THE EUROPEAN UNION)

PROCES INTEGRACE REGULACE A DOHLEDU NAD FINANČNÍMI INSTITUCEMI V EVROPSKÉ UNII

PROCES INTEGRACE REGULACE A DOHLEDU NAD FINANČNÍMI INSTITUCEMI V EVROPSKÉ UNII
(THE PROCESS OF INTEGRATION THE SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE EUROPEAN UNION)

SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLISH INVESTMENT POLICY AFTER THE YEAR 2020

SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLISH INVESTMENT POLICY AFTER THE YEAR 2020
(SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLISH INVESTMENT POLICY AFTER THE YEAR 2020)

PROBLEMATIKA ZPĚTNÉHO ZAVEDENÍ PROGRESIVNÍHO ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PROBLEMATIKA ZPĚTNÉHO ZAVEDENÍ PROGRESIVNÍHO ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
(THE RETROFIT ISSUES OF PROGRESSIVE TAXATION IN THE CZECH REPUBLIC)

DATOVÁ KVALITA JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI IMPLEMENTACE CRM SYSTÉMU V POJIŠŤOVNICTVÍ

DATOVÁ KVALITA JAKO KLÍČOVÝ FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI IMPLEMENTACE CRM SYSTÉMU V POJIŠŤOVNICTVÍ
(DATA QUALITY AS A CRITICAL SUCCESS FACTOR OF CRM IMPLEMENTATION IN INSURANCE)

OBLIGATORY REQUIREMENTS FOR A RATIONAL PUBLIC FINANCE SYSTEM

OBLIGATORY REQUIREMENTS FOR A RATIONAL PUBLIC FINANCE SYSTEM
(OBLIGATORY REQUIREMENTS FOR A RATIONAL PUBLIC FINANCE SYSTEM)

SÚČASNÉ TRENDY V INTEGRÁCII REGULÁCIE A DOHĽADU POČAS KRÍZY

SÚČASNÉ TRENDY V INTEGRÁCII REGULÁCIE A DOHĽADU POČAS KRÍZY
(CURRENT TRENDS IN INTEGRATION OF REGULATION AND OVERSIGHT DURING CRISIS)

MEASURED CONTRIBUTION OF INSURANCE TO ECONOMIC GROWTH

MEASURED CONTRIBUTION OF INSURANCE TO ECONOMIC GROWTH
(MEASURED CONTRIBUTION OF INSURANCE TO ECONOMIC GROWTH)

AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV NA SLOVENSKU V PODMIENKACH EKONOMICKÉHO SOFTVÉRU

AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV NA SLOVENSKU V PODMIENKACH EKONOMICKÉHO SOFTVÉRU
(UPDATING LEGISLATIVE CHANGES IN SLOVAKIA IN CONDITION OF ECONOMIC SOFTWARE)

VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA SKLÁRSKY PRIEMYSEL SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBDOBÍ 2006 – 2009

VPLYV HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA SKLÁRSKY PRIEMYSEL SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBDOBÍ 2006 – 2009
(IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON GLASS INDUSTRY IN SLOVAK REPUBLIC IN THE PERIOD 2006 – 2009)

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A PODNIKOVÉ INVESTICE

HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A PODNIKOVÉ INVESTICE
(BUSINESS CYCLE AND COMPANY INVESTMENTS)

ZDANĚNÍ POHONNÝCH HMOT A VLIV NA JEJICH SPOTŘEBU

ZDANĚNÍ POHONNÝCH HMOT A VLIV NA JEJICH SPOTŘEBU
(PROPELLANT TAXATION AND INFLUENCE ON THE CONSUMPTION)

ODPISY – ŠPECIFICKÁ SKUPINA NÁKLADOV V PODNIKU

ODPISY – ŠPECIFICKÁ SKUPINA NÁKLADOV V PODNIKU
(DEPRECIATIONS – SPECIFIC GROUP OF COSTS IN ENTERPRISE)

USING SELECTED NETWORK METHODS IN QUANTITATIVE RISK ANALYSIS IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION

USING SELECTED NETWORK METHODS IN QUANTITATIVE RISK ANALYSIS IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION
(USING SELECTED NETWORK METHODS IN QUANTITATIVE RISK ANALYSIS IN INVESTMENT PROJECTS IN CONSTRUCTION)

IMBALANCE IN FINANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND

IMBALANCE IN FINANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND
(IMBALANCE IN FINANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND)

FINANČNÉ NÁSTROJE V OBLASTI EKOLOGICKÝCH DANÍ V EURÓPSKEJ ÚNII

FINANČNÉ NÁSTROJE V OBLASTI EKOLOGICKÝCH DANÍ V EURÓPSKEJ ÚNII
(FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL TAXES IN THE EUROPEAN UNION)

HODNOCENÍ DYNAMIKY A KONCENTRACE POJISTNÉHO TRHU

HODNOCENÍ DYNAMIKY A KONCENTRACE POJISTNÉHO TRHU
(THE INSURANCE MARKET – ITS DYNAMISM AND CONCENTRATION)

ANALÝZA FOREM PŘEDKLÁDÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK S OHLEDEM NA MOŽNOSTI JEJICH DALŠÍHO VYUŽITÍ

ANALÝZA FOREM PŘEDKLÁDÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK S OHLEDEM NA MOŽNOSTI JEJICH DALŠÍHO VYUŽITÍ
(THE ANALYSIS OF THE FORMS OF FINANCIAL REPORTING CONSIDERING THE POSSIBILITIES OF THEIR FOLLOWING USE)

ZPŮSOB ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍCH DAT V ČR V KONTEXTU POŽADAVKŮ EVROPSKÉ UNIE

ZPŮSOB ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚČETNÍCH DAT V ČR V KONTEXTU POŽADAVKŮ EVROPSKÉ UNIE
(FINANCIAL REPORTING FORM IN THE CZECH REPUBLIC UNDER EUROPEAN UNION REQUIREMENTS)

VÝZNAM DOTACÍ PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ

VÝZNAM DOTACÍ PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ
(THE ROLE OF SUBSIDIES FOR THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INSURANCE)

FINANČNÍ NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ

FINANČNÍ NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ
(FINANCIAL COST AND HIS SORTS)

ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
(PUBLIC FINANCE ACCOUNTING REFORM IN THE CZECH REPUBLIC)

FONDOVÉ ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JAKO NÁSTROJ SPRÁVCOVSTVÍ A ODPOVĚDNOSTI

FONDOVÉ ÚČETNICTVÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JAKO NÁSTROJ SPRÁVCOVSTVÍ A ODPOVĚDNOSTI
(FUND ACCOUNTING IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS SUPPORTING STEWARDSHIP AND ACCOUNTABILITY)

THE VALUATION OF BRANDS AS AN INTANGIBLE ASSET: OVER ESTIMATION OR UNDER ESTIMATION OF A COMPANY’S WORTH?

THE VALUATION OF BRANDS AS AN INTANGIBLE ASSET: OVER ESTIMATION OR UNDER ESTIMATION OF A COMPANY’S WORTH?
(THE VALUATION OF BRANDS AS AN INTANGIBLE ASSET: OVER ESTIMATION OR UNDER ESTIMATION OF A COMPANY’S WORTH?)

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ŘÍZENÍ RIZIK V POJIŠŤOVNICTVÍ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ŘÍZENÍ RIZIK V POJIŠŤOVNICTVÍ
(CURRENT ISSUES IN RISK MANAGEMENT INSURANCE)