European Financial Systems 2010: Proceedings of the International Scientific Conference Cover Image

Evropské finanční systémy 2010: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
European Financial Systems 2010: Proceedings of the International Scientific Conference

Contributor(s): Petr Červinek (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Political Theory, Sociology, Economic policy, Government/Political systems, Political economy, Economic development, Financial Markets, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Accounting - Business Administration
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Financial systems; Fields of banking; Insurance policies; Accounting; Taxation and Budgeting; Economic policy; Discount rate; Investment; SMEs; Czech Republic; Poland;
Summary/Abstract: The International Conference is focused on the presentation of theoretical and practical knowledge in the field of financial systems. A special emphasis is laid on new conditions and regulatory measures in the fields of banking, financial markets, insurance, accounting, taxation and their impacts in the corporate sphere. In the insurance field besides, questions covering of new risks, their prophylaxis and financing.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8702-6
  • Page Count: 252
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak, English, Czech
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) AS A WAY OF RISK DISTRIBUTION IN PUBLIC PROJECTS

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) AS A WAY OF RISK DISTRIBUTION IN PUBLIC PROJECTS
(PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) AS A WAY OF RISK DISTRIBUTION IN PUBLIC PROJECTS)

UŽIVATELÉ ÚČETNÍCH INFORMACÍ A JEJICH INFORMAČNÍ POTŘEBY

UŽIVATELÉ ÚČETNÍCH INFORMACÍ A JEJICH INFORMAČNÍ POTŘEBY
(USERS OF ACCOUNTING INFORMATION AND THEIR INFORMATION NEEDS)

AN ATTEMPT TO DEFINE THE DISCOUNT RATE IN THE LIGHT OF THE TYPE OF INVESTMENT PROJECT

AN ATTEMPT TO DEFINE THE DISCOUNT RATE IN THE LIGHT OF THE TYPE OF INVESTMENT PROJECT
(AN ATTEMPT TO DEFINE THE DISCOUNT RATE IN THE LIGHT OF THE TYPE OF INVESTMENT PROJECT)

PROBLÉMY FINANCOVIA PROJEKTOV VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA NA SLOVENSKU

PROBLÉMY FINANCOVIA PROJEKTOV VEREJNO-SÚKROMNÉHO PARTNERSTVA NA SLOVENSKU
(PROBLEMS OF FINANCING PROJECTS PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN SLOVAKIA)

VÝVOJ FÚZÍ A AKVIZIC V UPLYNULÉ DEKÁDĚ

VÝVOJ FÚZÍ A AKVIZIC V UPLYNULÉ DEKÁDĚ
(DEVELOPMENT OF MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE PAST DECADE)

CUSTOMER VALUE IN CONTEMPORARY PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS

CUSTOMER VALUE IN CONTEMPORARY PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS
(CUSTOMER VALUE IN CONTEMPORARY PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS)

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ V NEJISTOTĚ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ V NEJISTOTĚ
(INVESTMENT DECISIONS UNDER UNCERTAINTY)

SROVNÁNÍ VYKAZOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV V RŮZNÝCH ÚČETNÍCH SYSTÉMECH

SROVNÁNÍ VYKAZOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV V RŮZNÝCH ÚČETNÍCH SYSTÉMECH
(COMPARISON ON REPORTING ON INTANGIBLE ASSETS IN DIFFERENT REPORTING SYSTEMS)

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE FIREM PŘI PŘECHODU NA VYKAZOVÁNÍ DLE IAS/IFRS

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE FIREM PŘI PŘECHODU NA VYKAZOVÁNÍ DLE IAS/IFRS
(ASSESMENT OF THE FIRM´S FINANCIAL PERFORMANCE ON THE FINANCIAL STATEMENTS ACCORDING TO IAS/IFRS)

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ PRAXI

MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ PRAXI
(INTERNATIONAL TAX PLANNING IN CZECH PRACTICE)

FINANČNÍ VÝKONNOST VYBRANÝCH ODVĚTVÍ V OBDOBÍ KRIZE

FINANČNÍ VÝKONNOST VYBRANÝCH ODVĚTVÍ V OBDOBÍ KRIZE
(FINANCIAL PERFORMANCE OF SELECTED BRANCHES DURING THE DEPRESSION PERIOD)

METODY STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY PODLE IFRS

METODY STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY PODLE IFRS
(METHODS FOR DETERMINING FAIR VALUE UNDER IFRS)

KEDY JE DAŇOVNÍK POVINNÝ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE NA DAŇ Z PRÍJMOV FO V SR

KEDY JE DAŇOVNÍK POVINNÝ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE NA DAŇ Z PRÍJMOV FO V SR
(WHEN IS THE TAXPAYER NECESSARY TO REGISTER THE DECLARATION OF THE INDIVIDUAL INCOME TAX IN SR)

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A FINANČNÍ SLUŽBY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY A FINANČNÍ SLUŽBY
(VALUE ADDED TAX AND FINANCIAL SERVICES)

SOURCES OF RISK IN THE ACTIVITIES OF THE LARGEST CONSTRUCTION COMPANIES IN POLAND – SURVEY RESEARCH

SOURCES OF RISK IN THE ACTIVITIES OF THE LARGEST CONSTRUCTION COMPANIES IN POLAND – SURVEY RESEARCH
(SOURCES OF RISK IN THE ACTIVITIES OF THE LARGEST CONSTRUCTION COMPANIES IN POLAND – SURVEY RESEARCH)

THE ECONOMIC CRISIS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: A CASE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE REAL ESTATE MARKET

THE ECONOMIC CRISIS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: A CASE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE REAL ESTATE MARKET
(THE ECONOMIC CRISIS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: A CASE OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND THE REAL ESTATE MARKET)

MIMOŘÁDNÉ DAŇOVÉ ODPISY V ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ

MIMOŘÁDNÉ DAŇOVÉ ODPISY V ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ
(EXTRAORDINARY DEPRECIATION IN THE INCOME TAX BASE)

BANKOVNÍ SEKTOR A MĚŘENÍ JEJICH NÁKLADŮ

BANKOVNÍ SEKTOR A MĚŘENÍ JEJICH NÁKLADŮ
(BANKING SECTOR AND HIS COST)

VYUŽITÍ SYSTÉMOVĚ DYNAMICKÝCH SIMULAČNÍCH MODELŮ PRO TVORBU STRATEGICKÉHO FINANČNÍHO PLÁNU

VYUŽITÍ SYSTÉMOVĚ DYNAMICKÝCH SIMULAČNÍCH MODELŮ PRO TVORBU STRATEGICKÉHO FINANČNÍHO PLÁNU
(USE OF SYSTEM DYNAMIC SIMULATION MODELS IN STRATEGIC FINANCIAL PLANNING)

THE VALUATION OF BRANDS AS AN INTANGIBLE ASSET: OVER ESTIMATION OR UNDER ESTIMATION OF A COMPANY’S WORTH?

THE VALUATION OF BRANDS AS AN INTANGIBLE ASSET: OVER ESTIMATION OR UNDER ESTIMATION OF A COMPANY’S WORTH?
(THE VALUATION OF BRANDS AS AN INTANGIBLE ASSET: OVER ESTIMATION OR UNDER ESTIMATION OF A COMPANY’S WORTH?)

BANK LENDING CHANNEL IN SLOVENIA

BANK LENDING CHANNEL IN SLOVENIA
(BANK LENDING CHANNEL IN SLOVENIA)

FINANČNÍ INSTRUMENTY PRO TRANSFER KREDITNÍCH RIZIK

FINANČNÍ INSTRUMENTY PRO TRANSFER KREDITNÍCH RIZIK
(FINANCIAL INSTRUMENTS FOR CREDIT RISK TRANSFER)

TOXICKÉ PRODUKTY A SEKURITIZÁCIA

TOXICKÉ PRODUKTY A SEKURITIZÁCIA
(TOXIC PRODUCTS AND SECURITIZATION)

REGULACE ZPROSTŘEDKOVATELŮ FINANČNÍCH PRODUKTŮ

REGULACE ZPROSTŘEDKOVATELŮ FINANČNÍCH PRODUKTŮ
(FINANCIAL INTERMEDIARIES REGULATION)

EMPIRICKÉ TESTOVÁNÍ MODELŮ SESTAVENÍ PORTFOLIA AKCIÍ

EMPIRICKÉ TESTOVÁNÍ MODELŮ SESTAVENÍ PORTFOLIA AKCIÍ
(EMPIRICAL TESTING OF STOCK PORTFOLIO SELECTION PROCESS)

K VYBRANÝM PROBLÉMOM FINANČNEJ KRÍZY – PRÍČINY FINANČNEJ KRÍZY V USA

K VYBRANÝM PROBLÉMOM FINANČNEJ KRÍZY – PRÍČINY FINANČNEJ KRÍZY V USA
(THE SELECTED PROBLEMS OF THE FINANCIAL CRISIS - CAUSES OF FINANCIAL CRISIS IN THE U.S.)

USING OF RPSN AT MEASURING OF PROFITABILITY OF MORTGAGE CREDITS

USING OF RPSN AT MEASURING OF PROFITABILITY OF MORTGAGE CREDITS
(USING OF RPSN AT MEASURING OF PROFITABILITY OF MORTGAGE CREDITS)

POROVNANIE RIADENIA ÚVEROVÉHO RIZIKA DVOCH VYBRANÝCH BÁNK V ČR

POROVNANIE RIADENIA ÚVEROVÉHO RIZIKA DVOCH VYBRANÝCH BÁNK V ČR
(CREDIT RISK MANAGEMENT COMPARISON IN TWO CHOSEN BANKS IN ČR)

MARKETING A CASH MANAGAMENT

MARKETING A CASH MANAGAMENT
(ADVERTISING AND CASH MANAGEMENT)

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ETFS PRO SHORT SALE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ETFS PRO SHORT SALE
(APPLICATION OF ETFS FOR SHORT SALE)

ANALYSIS OF CONFIDENCE IN THE EURO

ANALYSIS OF CONFIDENCE IN THE EURO
(ANALYSIS OF CONFIDENCE IN THE EURO)

SYSTEMATIZACE INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ

SYSTEMATIZACE INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ
(SYSTEMATIZATION OF INVESTMENT CERTIFICATES)

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI NA KAPITÁLOVÉM TRHU

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI NA KAPITÁLOVÉM TRHU
(TESTING OF THE CAPITAL MARKETS PROFICIENCY)

INTEGRACE DOHLEDU FINANČNÍHO TRHU A PODSTUPOVANÁ RIZIKA FINANČNÍCH INSTITUCÍ

INTEGRACE DOHLEDU FINANČNÍHO TRHU A PODSTUPOVANÁ RIZIKA FINANČNÍCH INSTITUCÍ
(INTEGRATION OF THE FINANCIAL MARKET SUPERVISION AND RISKS OF FINANCIAL INSTITUTIONS)

THE IMPACT OF THE GOVERNMENT’S FISCAL POLICY ON ECONOMIC DEVELOPMENT

THE IMPACT OF THE GOVERNMENT’S FISCAL POLICY ON ECONOMIC DEVELOPMENT
(THE IMPACT OF THE GOVERNMENT’S FISCAL POLICY ON ECONOMIC DEVELOPMENT)

MODEL DYNAMICKÉHO FINANČNÍHO TRHU A PŘEDPOKLÁDANÉ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ

MODEL DYNAMICKÉHO FINANČNÍHO TRHU A PŘEDPOKLÁDANÉ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ROZDĚLENÍ
(EXPECTED PROBABILITY DISTRUBUTIONS OF FINANCIAL MARKET INSTRUMENTS AND EMPIRICAL PROOFS (DYNAMIC FINANCIAL MARKET MODEL))

SYSTÉM VÝKONU A REGULÁCIE FINANČNÉHO DOHĽADU NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA V KONTEXTE FINANČNEJ KRÍZY

SYSTÉM VÝKONU A REGULÁCIE FINANČNÉHO DOHĽADU NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA V KONTEXTE FINANČNEJ KRÍZY
(THE SYSTEM OF FINANCIAL REGULATION AND SUPERVISION OF THE NATIONAL BANK OF SLOVAKIA IN THE CONTEXT OF FINANCIAL CRISIS)

STOCK MARKET PREDICTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND TECHNICAL ANALYSIS

STOCK MARKET PREDICTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND TECHNICAL ANALYSIS
(STOCK MARKET PREDICTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND TECHNICAL ANALYSIS)

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPAD NA REGULACI

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPAD NA REGULACI
(FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON REGULATION)

ČESKÝ KAPITÁLOVÝ TRH POHLEDEM GLOBÁLNÍ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZY

ČESKÝ KAPITÁLOVÝ TRH POHLEDEM GLOBÁLNÍ FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZY
(CZECH CAPITAL MARKET IN TERM OF ECONOMY FUNDAMENTAL ANALYSIS)

INFLUENCE OF MORTGAGE LENDING TO THE REAL ESTATE’S INSURANCE MARKET IN LATVIA

INFLUENCE OF MORTGAGE LENDING TO THE REAL ESTATE’S INSURANCE MARKET IN LATVIA
(INFLUENCE OF MORTGAGE LENDING TO THE REAL ESTATE’S INSURANCE MARKET IN LATVIA)

PRINCÍPY OHODNOCOVANIA ŽIVOTNÉHO PORTFÓLIA

PRINCÍPY OHODNOCOVANIA ŽIVOTNÉHO PORTFÓLIA
(LIFE INSURANCE VALUATION PRINCIPLES)

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV POISTNÉHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ANALÝZA VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV POISTNÉHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
(INDICATORS THE INSURANCE MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC)

VÝVOJ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V SOUČASNÉM OBDOBÍ

VÝVOJ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V SOUČASNÉM OBDOBÍ
(THE DEVELOPMENT OF THE LIFE INSURANCE IN CURRENT EPOCH)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO INVESTICE

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO INVESTICE
(LIFE INSURANCE AS AN INVESTMENT)

VÝVOJ KOMERČNÉHO POISŤOVNÍCTVA VO FÍNSKU V OBDOBÍ 2006 – 2008

VÝVOJ KOMERČNÉHO POISŤOVNÍCTVA VO FÍNSKU V OBDOBÍ 2006 – 2008
(DEVELOPMENT OF COMMERCIAL INSURANCE IN FINLAND DURING 2006 – 2008)

THE IMPORTANCE OF SERVICES OF INSURANCE IN LATVIAN ECONOMY

THE IMPORTANCE OF SERVICES OF INSURANCE IN LATVIAN ECONOMY
(THE IMPORTANCE OF SERVICES OF INSURANCE IN LATVIAN ECONOMY)

FINANČNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ VLIV NA POJIŠTĚNÍ

FINANČNÍ GRAMOTNOST A JEJÍ VLIV NA POJIŠTĚNÍ
(FINANCIAL LITERACY AND ITS IMPACT ON THE INSURANCE)

VYBRANÉ PROBLÉMY ODHADU INDEXU KLIMATICKÝCH DERIVÁTŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY ODHADU INDEXU KLIMATICKÝCH DERIVÁTŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ
(SELECTED PROBLEMS OF INDEX ESTIMATION OF WEATHER DERIVATIVES IN AGRICULTURE)

KLASIFIKACE RIZIK V POJIŠŤOVNICTVÍ DLE MODELU SOLVENCY II

KLASIFIKACE RIZIK V POJIŠŤOVNICTVÍ DLE MODELU SOLVENCY II
(RISK CLASSIFICATION IN INSURANCE ACCORDING TO MODEL SOLVENCY II)

ASPEKTY KOMPARACE REGULATORNÍCH PŘÍSTUPŮ

ASPEKTY KOMPARACE REGULATORNÍCH PŘÍSTUPŮ
(COMPARISON OF ASPECTS OF REGULATORY APPROACHES)