“I like you tremendously, song” – essays on the lyrics of Wojciech Młynarski. Anniversary volume dedicated to Professor Barbara Kudra Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

„Strasznie lubię cię, piosenko”. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze
“I like you tremendously, song” – essays on the lyrics of Wojciech Młynarski. Anniversary volume dedicated to Professor Barbara Kudra

Contributor(s): Katarzyna Burska (Editor), Elwira Olejniczak (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts, Music, Studies of Literature, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: lyrics song; poetry; artistic creation; Młynarski Wojciech; poeci polskiej piosenki; autorzy tekstów piosenek
Summary/Abstract: The volume comprises texts analysing the oeuvre of one of the greatest Polish song poets, Wojciech Młynarski. Although the majority of the 22 papers are scientific reviews, there are also some popular science texts. The monograph consists of an introduction, the profile of Professor Barbara Kudra, the bibliography of her works. The five chapters dedicated to the work of Wojciech Młynarski comprise diverse texts written from the perspective of language, literature and cultural studies.

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-166-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-165-2
 • Page Count: 316
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Lekcja kultury języka prowadzona przez Mistrza

Lekcja kultury języka prowadzona przez Mistrza
(The lesson on the culture of the language held by a Master)

 • Price: 4.50 €
Wybrane utwory jako budulec sylwetki artysty

Wybrane utwory jako budulec sylwetki artysty
(Selected works as the building block of the artist’s profile)

 • Price: 4.50 €
Powtórzenie jako cień konceptualny (w piosenkach Wojciecha Młynarskiego)

Powtórzenie jako cień konceptualny (w piosenkach Wojciecha Młynarskiego)
(Repetition as a conceptual shadow (in Wojciech Młynarski’s songs))

 • Price: 4.50 €
Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie

Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie
(Culture as activism. Młynarski’s protest song, liberal culture and civic engagement)

 • Price: 4.50 €
Stylistyczne walory dawnego słownictwa w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego

Stylistyczne walory dawnego słownictwa w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego
(Stylistic values of an old-time vocabulary in the lyrics of Wojciech Młynarski`s songs)

 • Price: 4.50 €
Leksyka nacechowana jako przejaw stylizacji potocznej w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego

Leksyka nacechowana jako przejaw stylizacji potocznej w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego
(Valorizing lexis as a manifestation of colloquial stylization in the lyrics of Wojciech Młynarski’s songs)

 • Price: 4.50 €
Świat muzyki słowami solysty — analiza leksykalno-funkcjonalna słownictwa muzycznego wykorzystywanego przez Wojciecha Młynarskiego w jego wierszach i piosenkach

Świat muzyki słowami solysty — analiza leksykalno-funkcjonalna słownictwa muzycznego wykorzystywanego przez Wojciecha Młynarskiego w jego wierszach i piosenkach
(The world of music in the words of a ‘solysta’ – a lexical-functional analysis of the musical vocabulary used by Wojciech Młynarski in his poems and songs)

 • Price: 4.50 €
Przejawy kreatywności leksykalnej w twórczości Wojciecha Młynarskiego

Przejawy kreatywności leksykalnej w twórczości Wojciecha Młynarskiego
(Examples of verbal creativity in the works of Wojciech Młynarski)

 • Price: 4.50 €
W świecie tytułów utworów Wojciecha Młynarskiego

W świecie tytułów utworów Wojciecha Młynarskiego
(In the world of the titles of Wojciech Młynarski’s songs)

 • Price: 4.50 €
Tytuły piosenek Wojciecha Młynarskiego wśród aktów mowy

Tytuły piosenek Wojciecha Młynarskiego wśród aktów mowy
(Titles of Wojciech Młynarski’s song lyrics as acts of speech)

 • Price: 4.50 €
Retoryczność i publicystyczność tekstów Wojciecha Młynarskiego

Retoryczność i publicystyczność tekstów Wojciecha Młynarskiego
(Rhetoricity and journalistic aspect of texts written by Wojciech Młynarski)

 • Price: 4.50 €
„Felietonem tym rozbawię was troszeczkę” — rzecz o śpiewanych felietonach Wojciecha Młynarskiego

„Felietonem tym rozbawię was troszeczkę” — rzecz o śpiewanych felietonach Wojciecha Młynarskiego
(Let me entertain you some – on the use of the felieton genre in the songs by Wojciech Młynarski)

 • Price: 4.50 €
Jedna piosenka — dwa utwory: Песенка о моей жизни B. Okudżawy i Trzy miłości W. Młynarskiego

Jedna piosenka — dwa utwory: Песенка о моей жизни B. Okudżawy i Trzy miłości W. Młynarskiego
(One song – two poems: Song about my life by B. Okudzhava and Three loves by W. Młynarski)

 • Price: 4.50 €
Wojciecha Młynarskiego rozważania o słowach i tekstach (w tekstach)

Wojciecha Młynarskiego rozważania o słowach i tekstach (w tekstach)
(Wojciech Młynarski’s reflections on words and texts (in texts))

 • Price: 4.50 €
Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach (na przykładzie utworów Wojciecha Młynarskiego)

Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach (na przykładzie utworów Wojciecha Młynarskiego)
(Communication Interspace in comparison (on the basis of Wojciech Młynarski’s poems))

 • Price: 4.50 €
Wojciecha Młynarskiego rewersy grandilokwencji

Wojciecha Młynarskiego rewersy grandilokwencji
(The opposite grandiloquence of Wojciech Mlynarski)

 • Price: 4.50 €
„Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską”, czyli o tworzeniu wspólnoty dyskursu w tekstach Wojciecha Młynarskiego

„Ile to trzeba się nagazdować, by Polska była Polską”, czyli o tworzeniu wspólnoty dyskursu w tekstach Wojciecha Młynarskiego
(“How much is it necessary to gamble for Poland to be Poland”, or about creating a community of discourse in Wojciech Młynarski’s texts))

 • Price: 4.50 €
Wizja szczęścia w tekstach wybranych piosenek Wojciecha Młynarskiego

Wizja szczęścia w tekstach wybranych piosenek Wojciecha Młynarskiego
(Vision of happiness in the lyrics of selected songs by Wojciech Młynarski)

 • Price: 4.50 €
„Skąd ty tyle wiesz o kobiecie? Nie odpowiedział. A chyba wiedział” — kilka słów o wizerunku kobiety w wybranych tekstach Wojciecha Młynarskiego

„Skąd ty tyle wiesz o kobiecie? Nie odpowiedział. A chyba wiedział” — kilka słów o wizerunku kobiety w wybranych tekstach Wojciecha Młynarskiego
(“Where do you know so much about a woman? He did not answer. And he probably knew” – a few words about the image of a woman in selected texts by Wojciech Młynarski)

 • Price: 4.50 €
Na tropie zdrowego rozsądku… czyli felietony Wojciecha Młynarskiego o Polakach i o Polsce

Na tropie zdrowego rozsądku… czyli felietony Wojciecha Młynarskiego o Polakach i o Polsce
(Tracing common sense… Wojciech Młynarski’s texts about Poland and Poles)

 • Price: 4.50 €
Spotkania u Młynarskiego

Spotkania u Młynarskiego
(Encounters at Mlynarski’s)

 • Price: 4.50 €
„Wstydzić od dawna się nie mamy czego”? Od wypowiedzi Młynarskiego do skojarzeń studenckich

„Wstydzić od dawna się nie mamy czego”? Od wypowiedzi Młynarskiego do skojarzeń studenckich
(“There is nothing to be ashamed of”?: from Młynarski’s connotations to students’ associations)

 • Price: 4.50 €