Communication Interspace in comparison (on the basis of Wojciech Młynarski’s poems) Cover Image
  • Price 1.00 €

Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach (na przykładzie utworów Wojciecha Młynarskiego)
Communication Interspace in comparison (on the basis of Wojciech Młynarski’s poems)

Author(s): Rafał Siekiera
Subject(s): Music, Theoretical Linguistics, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego