Valorizing lexis as a manifestation of colloquial stylization in the lyrics of Wojciech Młynarski’s songs Cover Image
  • Price 1.00 €

Leksyka nacechowana jako przejaw stylizacji potocznej w tekstach piosenek Wojciecha Młynarskiego
Valorizing lexis as a manifestation of colloquial stylization in the lyrics of Wojciech Młynarski’s songs

Author(s): Magdalena Nowakowska
Subject(s): Music, Lexis, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego