Repetition as a conceptual shadow (in Wojciech Młynarski’s songs) Cover Image
  • Price 1.00 €

Powtórzenie jako cień konceptualny (w piosenkach Wojciecha Młynarskiego)
Repetition as a conceptual shadow (in Wojciech Młynarski’s songs)

Author(s): Andrzej Kudra
Subject(s): Music, Theoretical Linguistics, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego