Linguistic Methodologies: From Diachrony to Panchrony Cover Image
 • Regular Price 7.00 €

Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii
Linguistic Methodologies: From Diachrony to Panchrony

Contributor(s): Piotr Stalmaszczyk (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Linguistic Methodologies; diachrony; panchrony
Summary/Abstract: The volume brings eight studies concerned with different aspects of linguistic methodology. Authors present several important issues in Polish historical linguistics, corpus and quantitative linguistics, legal language, axiology, cultural linguistics, and panchrony. They focus on traditional problems in linguistic analyses and suggest new and innovative solutions.

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-037-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-036-5
 • Page Count: 180
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Jak badać polszczyznę południowokresową XVII i XVIII wieku? Z problemów metodologicznych dialektologii historycznej

Jak badać polszczyznę południowokresową XVII i XVIII wieku? Z problemów metodologicznych dialektologii historycznej
(How to Study the Polish Language of the Southern Borderland in the 17th and 18th Centuries? Methodological Issues in Historical Dialectology)

 • Price: 1.00 €
Tendencje i procesy w dziejach języka polskiego. W poszukiwaniu nowej metodologii badań składni staropolskiej

Tendencje i procesy w dziejach języka polskiego. W poszukiwaniu nowej metodologii badań składni staropolskiej
(Trends and Processes in the History of Polish. In Search of a New Methodology for Studying Old Polish Syntax)

 • Price: 1.00 €
Glosa – problemy definicyjne i terminologiczne

Glosa – problemy definicyjne i terminologiczne
(Glosses: Definitional and Terminological Problems)

 • Price: 1.00 €
Metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie historycznym

Metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie historycznym
(Corpus and Quantitative Methods in Historical Linguistics)

 • Price: 1.00 €
Analiza języka wartościowania w dyskursie sądowym z perspektywy językoznawstwa korpusowego: możliwości i ograniczenia

Analiza języka wartościowania w dyskursie sądowym z perspektywy językoznawstwa korpusowego: możliwości i ograniczenia
(Investigating Evaluative Language in Judicial Discourse Using Corpus Linguistics Methodology: Possibilities and Limitations)

 • Price: 1.00 €
Wartościowanie jako kategoria semantyczna

Wartościowanie jako kategoria semantyczna
(Valuation as a Semantic Category)

 • Price: 1.00 €
Poza metaforą i mitem. Lingwistyka kulturowa na tropie trzeciej drogi

Poza metaforą i mitem. Lingwistyka kulturowa na tropie trzeciej drogi
(Beyond Myth and Metaphor. Cultural Linguistics in Search of a Third Way)

 • Price: 1.00 €
Panchronia, czyli język jako symbol doświadczenia

Panchronia, czyli język jako symbol doświadczenia
(Panchrony, or Language as a Symbol of Human Experience)

 • Price: 1.00 €