A word about Aleksa Šantić, Antun Branko Šimić and Zuko Džumhur Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Slovo o Aleksi Šantiću, Antunu Branku Šimiću i Zuki Džumhuru
A word about Aleksa Šantić, Antun Branko Šimić and Zuko Džumhur

Contributor(s): Edim Šator (Editor), Dijana Hadžizukić (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Literary Texts, Bosnian Literature, Croatian Literature, Serbian Literature
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru

 • Print-ISBN-13: 978-9958-604-91-1
 • Page Count: 400
 • Publication Year: 2015
 • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Šantićevi poetski identiteti

Šantićevi poetski identiteti
(Šantić's poetic identities)

 • Price: 4.50 €
Bard za sva vremena? (Pjesničko djelo Alekse Šantića i njegova poetika i politika kulture)

Bard za sva vremena? (Pjesničko djelo Alekse Šantića i njegova poetika i politika kulture)
(The bard for all times? (Aleksa Šantić’s Poetic Oeuvre and Its Poetics and Politics of culture))

 • Price: 4.50 €
Šantićev sonetarij

Šantićev sonetarij
(Šantić's sonnets)

 • Price: 4.50 €
Funkcija mirisa u poeziji Alekse Šantića

Funkcija mirisa u poeziji Alekse Šantića
(The function of odours in the poetry of Aleksa Šantić)

 • Price: 4.50 €
Слика породице у поетском опусу Алексе Шантића

Слика породице у поетском опусу Алексе Шантића
(Picture of family in the poetic opus of Aleksa Šantić)

 • Price: 4.50 €
Паралелно читање Шантићеве драме Хасанагиница и истоимене Симовићеве драме

Паралелно читање Шантићеве драме Хасанагиница и истоимене Симовићеве драме
(Parallel reading of Šantić's Drama Hasanaginica and the Eponymous Simović's Drama)

 • Price: 4.50 €
Šantićeva dramska slika “Hasanaginice“

Šantićeva dramska slika “Hasanaginice“
(Šantić's dramatic portrait of Hasanaginica)

 • Price: 4.50 €
Metodički pristup(i) piscu i književnom djelu

Metodički pristup(i) piscu i književnom djelu
(Methodical approaches to the writer and literary work-Aleksa Šantić)

 • Price: 4.50 €
Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama

Tematski i stilistički aspekti u odabranim Šantićevim pjesmama
(Thematic and stylistic aspects in selected songs of Šantić)

 • Price: 4.50 €
Spacijalni akuzativ u Šantićevim pripovetkama

Spacijalni akuzativ u Šantićevim pripovetkama
(Spatial accusative in short stories by Aleksa Šantić)

 • Price: 4.50 €
Šantićeva prevodilačka djelatnost s njemačkog jezika

Šantićeva prevodilačka djelatnost s njemačkog jezika
(Šantić's translational activity from the german language)

 • Price: 4.50 €
Prostor Hercegovine u preobraženjima A. B. Šimića

Prostor Hercegovine u preobraženjima A. B. Šimića
(The space of Herzegovina in Metamorphoses by A.B. Šimić)

 • Price: 4.50 €
Smrt u pjesništvu Antuna Branka Šimića kao metafizička obnova za vječnost

Smrt u pjesništvu Antuna Branka Šimića kao metafizička obnova za vječnost
(Death in the poetry of A.B.Šimić as a metaphisical renewal for eternity)

 • Price: 4.50 €
Rima kao strukturni i semantički dio pjesničkog diskursa A. B. Šimića

Rima kao strukturni i semantički dio pjesničkog diskursa A. B. Šimića
(The theory and praxis of rhyme from a poetic aspect of A.B. Šimić)

 • Price: 4.50 €
Poetska preobraženja Antuna Branka Šimića (Sastanak sa sobom, Bolesnik, Moja preobraženja, Izgubljen)

Poetska preobraženja Antuna Branka Šimića (Sastanak sa sobom, Bolesnik, Moja preobraženja, Izgubljen)
(Poetic metamorphosis of A.B. Šimić)

 • Price: 4.50 €
Drugi u poeziji Antuna Branka Šimića i Alekse Šantića

Drugi u poeziji Antuna Branka Šimića i Alekse Šantića
(Otherness in poetry of A.B. Šimić and Aleksa Šantić)

 • Price: 4.50 €
Konceptualizacija boja u lirskom diskursu A. B. Šimića

Konceptualizacija boja u lirskom diskursu A. B. Šimića
(Conceptualisation of colours in the poetry of A.B. Šimić)

 • Price: 4.50 €
Šimićeva poezija u prijevodu na njemački jezik

Šimićeva poezija u prijevodu na njemački jezik
(Šimić's poetry in translation to the german language)

 • Price: 4.50 €
Estetički univerzalizam – Osobnost i osebujnost putopisa Zuke Džumhura

Estetički univerzalizam – Osobnost i osebujnost putopisa Zuke Džumhura
(Aesthetic universalism-distinctness of Zuko Džumhur's travelogues)

 • Price: 4.50 €
Reflektiranje orijentalnog i mediteranskog prostora i duha u putopisu Zuke Džumhura

Reflektiranje orijentalnog i mediteranskog prostora i duha u putopisu Zuke Džumhura
(Reflections of oriental and mediterranean space and spirit in the Zuko Džumhur's travelogues)

 • Price: 4.50 €
Slika Španije u putopisima i ilustracijama Zuke Džumhura

Slika Španije u putopisima i ilustracijama Zuke Džumhura
(The image of the Spain in travelogues illustrations by Zuko Džumhur)

 • Price: 4.50 €
Grad i smrt i grad kao palimpsest u Nekrologu jednoj čaršiji Zuke Džumhura

Grad i smrt i grad kao palimpsest u Nekrologu jednoj čaršiji Zuke Džumhura
(The town and the death as a polimpset in Nekrolog jednoj čaršiji by Zuko Džumhur)

 • Price: 4.50 €
Čitanja grada u prozi Putovanje bijelom lađom Zuke Džumhura

Čitanja grada u prozi Putovanje bijelom lađom Zuke Džumhura
(Readings of urban/city space in Zuko Džumhur's Putovanje bijelom lađom)

 • Price: 4.50 €
Putopisi Zuke Džumhura i njihov pripovjedač (Od bijega u djetinjstvo do povratka u historiju)

Putopisi Zuke Džumhura i njihov pripovjedač (Od bijega u djetinjstvo do povratka u historiju)
(Zuko Džumhur's travelogues and their narrator (from escaping to childhood to the return to history))

 • Price: 4.50 €
Predaje u putopisu Zuke Džumhura

Predaje u putopisu Zuke Džumhura
(Tradition in Zuko Džumhur's Itinerary)

 • Price: 4.50 €
Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura

Specifičnost jezičkog izraza Zuke Džumhura
(Specific of linguistic expression of Zuko Džumhur)

 • Price: 4.50 €
Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura

Dijalogičnost u putopisnim tekstovima Zuke Džumhura
(Dialogue properties of Zuko Džumhur's travelogue text)

 • Price: 4.50 €
Boje i teorija prototipa u djelima Zulfkara Džumhura

Boje i teorija prototipa u djelima Zulfkara Džumhura
(Color and prototype theory in literary works of Zulfikar Džumhur)

 • Price: 4.50 €
Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa

Leksičko-semantičke posebnosti Džumhurovog putopisa
(Lexico-semantic distinctiveness of Džumhur's travelogue)

 • Price: 4.50 €
Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura

Karakteristična leksika u djelu Zuke Džumhura
(Specific lexic in the work of Zuko Džumhur)

 • Price: 4.50 €
Povijesni minimalizam u putopisima Zulfikara Zuke Džumhura

Povijesni minimalizam u putopisima Zulfikara Zuke Džumhura
(Historical minimalism in travelogues of Zulfikar Zuko Džumhur)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode