The Phenomenon of the „Krstjani“ (Christians) in Medieval Bosnia and Hum Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Fenomen "Krstjani" u srednjovjekovnoj Bosni i Humu
The Phenomenon of the „Krstjani“ (Christians) in Medieval Bosnia and Hum

Contributor(s): Franjo Šanjek (Editor)
Subject(s): History, Middle Ages, 6th to 12th Centuries, 13th to 14th Centuries, 15th Century
Published by: Institut za istoriju
Keywords: Bogomils; krstjani; Church of Bosnia; Bilino Polje; Medieval Bosnia; Bosnian Church; Bosnia and Hum; Pope Innocent III; heretics; king Stjepan Tomaš; Herceg Stjepan Vukčić Kosača; Franciscans
Summary/Abstract: With contributions by Mladen Ančić, Lujo Margetić, Иван Божилов, Milko Brković, Salih Jalimam, Dubravko Lovrenović, Ivica Puljić, Tomo Vukšić, Tomislav Zdenko Tenšek, Zlatko Matijević, Ante Škegro, Jadranka Neralić, Ante Birin, Nenad Moačanin, Elma Hašimbegović, Franjo Šanjek, Andrija Šuljak, Marco Rainini, Slavko Slišković, Andrija Zirdum, Anica Nazor, Marko Josipović, Mato Zovkić, Alojz Jembrih, Zdravka Jelaska Marijan, Margareta Matijević.

 • Print-ISBN-13: 978-9985-9642-5-5
 • Page Count: 686
 • Publication Year: 2005
 • Language: Bosnian, Bulgarian, Croatian, Italian
Bosanska banovina i njezino okruženje u prvoj polovici 13. stoljeća

Bosanska banovina i njezino okruženje u prvoj polovici 13. stoljeća
(Bosnian Banate and its Surrounding During the First Half of the 13th Century)

 • Price: 4.50 €
Neka pitanja Abjuracije iz 1203. godine

Neka pitanja Abjuracije iz 1203. godine
(Some Questions concerning the Abjuration in 1203)

 • Price: 4.50 €
Българското богомилство и неговите европейски измерения

Българското богомилство и неговите европейски измерения
(Bulgarian Bogomilism and its European dimension)

 • Price: 4.50 €
Bosansko-humski kršćani u križištu papinske i ugarske politike prema Bosni i Humu

Bosansko-humski kršćani u križištu papinske i ugarske politike prema Bosni i Humu
(The politic the Popes and Hungarian rulers in Bosnia and Hum)

 • Price: 4.50 €
Bosanski “krstjani” u društvenom i političkom životu srednjovjekovne Bosne i Huma

Bosanski “krstjani” u društvenom i političkom životu srednjovjekovne Bosne i Huma
(Bosnian "krstjani" in social and political life of medieval Bosnia and Hum)

 • Price: 4.50 €
Krist i Donator: Kotromanići između vjere rimske i vjere bosanske - I

Krist i Donator: Kotromanići između vjere rimske i vjere bosanske - I
(Christ and the Donor: Kotromanics between Roman and Bosnian faith - I)

 • Price: 4.50 €
Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana Vukčića Kosače

Crkvene prilike u zemljama hercega Stjepana Vukčića Kosače
(The church conditions in Herceg Stjepan Vukčić Kosača's countries)

 • Price: 4.50 €
Papa Pio II. i kralj Stjepan Tomaš

Papa Pio II. i kralj Stjepan Tomaš
(Pope Pio II. and the king Stjepan Tomaš)

 • Price: 4.50 €
Krstjani i trgovina robljem na Sredozemlju između 13. i 15. stoljeća

Krstjani i trgovina robljem na Sredozemlju između 13. i 15. stoljeća
(Krstjani and the slave trade in the Mediterranean between the 13th and 15 century)

 • Price: 4.50 €
Nekoliko primjera nacionalnog i političkoga posvajanja Crkve bosanske u srpsko/srbijanskoj i muslimansko/bošnjačkoj historiografiji (i publicistici) XIX. I XX. stoljeća

Nekoliko primjera nacionalnog i političkoga posvajanja Crkve bosanske u srpsko/srbijanskoj i muslimansko/bošnjačkoj historiografiji (i publicistici) XIX. I XX. stoljeća
(A few examples of national and political adoption of the Church of Bosnia in Serb / Serbian and Muslim / Bosniak historiography (and publicist writing) in XIX. I XX. Century)

 • Price: 4.50 €
Bilino Polje primjer jedne historiografske kontroverze

Bilino Polje primjer jedne historiografske kontroverze
(Bilino Polje: An example of historical controversy)

 • Price: 4.50 €
Srednjovjekovna Bosna u diplomatičkim spisima Rimske kurije

Srednjovjekovna Bosna u diplomatičkim spisima Rimske kurije
(Medieval Bosnia in the Diplomatic Documents of the Papal Curia)

 • Price: 4.50 €
Bosansko-humski krstjani u pravoslavnim grčkim i slavenskim vrelima

Bosansko-humski krstjani u pravoslavnim grčkim i slavenskim vrelima
(Krstjani of Bosnia and Hum in Greek Orthodox and Slavic sources)

 • Price: 4.50 €
Bosansko-humski krstjani u turskim vrelima (napomene)

Bosansko-humski krstjani u turskim vrelima (napomene)
(Krstjani from Bosnia and Hum in Turkish sources)

 • Price: 4.50 €
Prvi pomen krstjana u srednjovjekovnoj Bosni

Prvi pomen krstjana u srednjovjekovnoj Bosni
(The first mention of "krstjani" in medieval Bosnia)

 • Price: 4.50 €
Papa Inocent III. (1198.-1216.) i bosansko-humski krstjani

Papa Inocent III. (1198.-1216.) i bosansko-humski krstjani
(Pope Innocent III. (1198th to 1216th) and the Bosnian-Hum "krstjani")

 • Price: 200.00 €
Bosansko-humski krstjani i prijenos rezidencije bosanskih biskupa u Đakovo

Bosansko-humski krstjani i prijenos rezidencije bosanskih biskupa u Đakovo
(Bosnian-Hum "krstjani" and transfer of Bosnian bishop's residence in Đakovo)

 • Price: 4.50 €
Predicatores, inquisitores, olim heretici: il confronto tra frati Predicatori e catari in Italia settentrionale dalle origini al 1254

Predicatores, inquisitores, olim heretici: il confronto tra frati Predicatori e catari in Italia settentrionale dalle origini al 1254
("Preachers", "Inquisitors", "Heretics": The Confrontation Between the Friars Preachers and Cathars in Northern Italy from the Beginning until the Year 1254)

 • Price: 4.50 €
Dominikanci i bosansko-humski krstjani

Dominikanci i bosansko-humski krstjani
(Dominicans and 'Krstjani' of Bosnia and Hum)

 • Price: 4.50 €
Franjevci i bosansko-humski krstjani

Franjevci i bosansko-humski krstjani
(Franciscans and 'Krstjani' of Bosnia and Hum)

 • Price: 4.50 €
Rukopisi Crkve bosanske

Rukopisi Crkve bosanske
(Manuscripts of the Bosnian Church)

 • Price: 4.50 €
Literarna ostavština krstjana Bosanske crkve i dualistički svjetonazor

Literarna ostavština krstjana Bosanske crkve i dualistički svjetonazor
(Literary Legacy of the Bosnian Church)

 • Price: 4.50 €
Uporaba Svetoga pisma među bosanskim krstjanima

Uporaba Svetoga pisma među bosanskim krstjanima
(The Use of The Holy Bible among Bosnian ‘Krstjani’)

 • Price: 4.50 €
Bosansko-humski krstjani u korespondenciji Dragutina Prohaske i Vatroslava Jagića (1909. - 1910.)

Bosansko-humski krstjani u korespondenciji Dragutina Prohaske i Vatroslava Jagića (1909. - 1910.)
('Krstjani' of Bosnia and Hum in the Correspondence of Dragutin Prohaska and Vatroslav Jagić (1909-1910))

 • Price: 4.50 €
Recepcija krstjana u udžbenicima SR Bosne i Hercegovine i SFRJ

Recepcija krstjana u udžbenicima SR Bosne i Hercegovine i SFRJ
('Krstjani' in History Textbooks of the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina and Socialist Federative Republic of Yugoslavia)

 • Price: 4.50 €
Autori priloga

Autori priloga
(Authors in this Issue)

 • Price: 4.50 €