Natural, Common, or Ordinary Language? Cover Image

Prirodzený, bežný či obyčajný jazyk?
Natural, Common, or Ordinary Language?

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V minulom čísle Organonu F J. Hvorecký uverejnil recenziu [1] Peregrinovej knihy Kapitoly z analytické filosofie, v ktorej vyjadril svoj nesúhlas s jeho prekladom anglického „ordinary language" výrazom „obyčejný jazyk" a pri tejto príležitosti odmietol aj termín „prirodzený jazyk", ktorý sa vyskytuje v názve i v texte zborníka prekladov M. Oravcovej Filozofia prirodzeného jazyka V tomto zborníku sa totiž nachádzajú state autorov oxfordskej školy, ktorí pestovali a rozvíjali tzv. ordinary language philosophy, zameranú na skúmanie a analýzu filozofických a sémantických problémov jazyka, ktorý sa tu charakterizuje prívlastkom „ordinary".

  • Issue Year: 13/2006
  • Issue No: 3
  • Page Range: 361-366
  • Page Count: 6
  • Language: Slovak