Remarks on Sousedík's Notes Concerning the Meaning of One Sentence Cover Image

Na okraj Sousedíkových poznámok k významu jednej vety
Remarks on Sousedík's Notes Concerning the Meaning of One Sentence

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Logic, Philosophy of Language
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Vo svojom poslednom príspevku do diskusie o intencionálnych súcnach sa Sousedík (2012a) koncentruje najmä na problém, ktorý sa vynoril už na začiatku tejto diskusie a s problematikou intencionálnych objektov veľmi nesúvisí.2 Týka sa významu existenčných výrokov tvaru „P existuje“ alebo „(∃x)P(x)“. V diskusii išlo najmä o to, či v takých výrokoch je reč iba o pojme (vlastnosti) P alebo aj o konkrétnych predmetoch, ktoré spadajú pod pojem P. V článku Cmorej (2011, 250 – 251) som tento problém ilustroval na príklade vety „Niektoré drozdy sedia na konári stromu pred Sousedíkovým oknom“ (Nd), v ktorej sa nejakým drozdom pripisuje vlastnosť sedieť na konári stromu pred Sousedíkovým oknom (Sk). Usiloval som sa dokázať, že vo vete Nd sa o konkrétnych drozdoch, ktoré majú vlastnosť Sk, nič nehovorí, a že v jej význame je iba informácia o neprázdnosti pojmu Sk, čo znamená, že nejaké drozdy majú vlastnosť Sk. Sousedík s tým nesúhlasil a obhajoval opačné stanovisko. Výmena názorov na význam vety Nd sprevádzala našu diskusiu o intencionálnych objektoch v takmer všetkých príspevkoch. Budem predpokladať, že čitateľ je s pasážami, v ktorých sme sa zaoberali významom Nd, oboznámený.

  • Issue Year: 19/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 248-259
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak