On the Existence of Prof. Sousedík’s Intentional Beings Cover Image

K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka
On the Existence of Prof. Sousedík’s Intentional Beings

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Epistemology, Ontology
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Sousedíkova koncepcia intencionálnych objektov nadobudla v jeho poslednom diskusnom príspevku, uverejnenom v tomto čísle Organonu F (pozri Sousedík 2012), ucelenejšiu podobu, ktorá poskytuje dobrý podklad pre odstránenie niektorých nedorozumení a pokračovanie v diskusii prebiehajúcej na stránkach 1., 2. a 4. čísla minulého ročníka Organonu F (pozri Sousedík 2011, 2011a; Cmorej 2011a, 2011b). Sousedík sa v tomto príspevku sústredil najmä na obhajobu intersubjektívnej dostupnosti intencionálnych objektov v jeho zmysle a bližšie určenie ich povahy a vzťahu k niektorým mentálnym fenoménom a k jazykovým výrazom, ktoré ich opisujú. V tomto článku sa pokúsim poukázať na isté medzery v jeho obhajobe intersubjektívnosti týchto objektov, upozorniť na nejasnosti v špecifikácii ich povahy a uviesť isté pochybnosti o ich existencii.

  • Issue Year: 19/2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 96-109
  • Page Count: 14
  • Language: Slovak