On One Sentence and on What It Is About Cover Image

O jednej vete a o tom, o čom hovorí
On One Sentence and on What It Is About

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Logic, Philosophy of Language, Ontology
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V stati Sousedík (2011) sa jej autor vracia v dodatku k problému, o čom sa hovorí vo vete „Niektoré drozdy sedia na konári stromu pred Sousedíkovým oknom“ (ďalej Nd) a obhajuje názor, že „je v ní řeč o empirických věcech, které pod pojem“ sedieť na konári stromu pred Sousedíkovým oknom (ďalej Sk) spadajú. Nadväzuje pritom na príklad, ktorý som uviedol v článku Cmorej (2011, 250-251) a obhajoval v ňom názor, že v tejto vete je „iba informácia, že vlastnosť Sk je neprázdna, čo samozrejme znamená, že nejaké indivíduá majú vlastnosť Sk“, ale o „indivíduách, ktoré spadajú pod pojem Sk, nehovorí nič.“ Inými slovami, táto veta sa o konkrétnych indivíduách vôbec nezmieňuje a vďaka tomu je pravdivá bez ohľadu na to, či na konári sedia drozdy d1 – d5 alebo d6 – d10 alebo hociktoré iné drozdy z univerza jazyka. Nevyplýva z nej nijaký dôsledok, v ktorom by sa určitému drozdovi di pripisovala alebo upierala vlastnosť Sk.

  • Issue Year: 18/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 540-543
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak