The Mental and Intersubjective Accessibility of Intentional Entities Cover Image

Mentálnosť a intersubjektívna dostupnosť intencionálnych entít
The Mental and Intersubjective Accessibility of Intentional Entities

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Epistemology, Philosophy of Mind
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V tomto článku by som chcel nadviazať na príspevok prof. Sousedíka (2011b), v ktorom reagoval na moje otázky a nejasnosti týkajúce sa jeho koncepcie intencionálnych predmetov.1 V stati Cmorej (2011b, 248) som na základe jeho tézy, že „intencionální jsoucna jsou entity, které existují pouze jako předmět nějaké naší poznávací schopnosti a jinak ne“ (Sousedík 2011a, 243) a jeho príkladu o Ferdovi mravcovi konštatoval, že keby sme toto vyjadrenie vzali doslova, „jeho koncepciu intencionálnych objektov by sme mohli bez rozpakov charakterizovať ako mentalistickú“.

  • Issue Year: 18/2011
  • Issue No: 4
  • Page Range: 531-539
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak