On Sousedík’s Theses about Intentional Entities Cover Image

K Sousedíkovým tézam o intencionálnych entitách
On Sousedík’s Theses about Intentional Entities

Author(s): Pavel Cmorej
Subject(s): Epistemology, Logic
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: V tomto článku by som chcel reagovať na stať prof. Sousedíka (2011), v ktorej zaujal stanovisko k môjmu príspevku do prebiehajúcej diskusie o pojme existencie1 a formuloval niekoľko téz o intencionálnych súcnach s osobitným zreteľom na intencionálne indivíduá. Tieto tézy v stručnom zhrnutí prezentujú koncepciu intencionálnych indivíduí a intencionálnych entít iných typov, ktoré majú kontingentnú existenciu, pretože sú to súcna, „které existují pouze jako předmět nějaké naší poznávací schopnosti a jinak ne“ (Sousedík 2011, 243).

  • Issue Year: 18/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 245-253
  • Page Count: 9
  • Language: Slovak