Metalanguage in selected Polish as a foreign language textbooks Cover Image

Metajęzyk w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
Metalanguage in selected Polish as a foreign language textbooks

Author(s): Beata Grochala
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: metalanguage;Polish as a foreign language textbook;grammar terminology;metajęzyk;podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego;terminologia gramatyczna

Summary/Abstract: The author summarizes the definitions of metalanguage and metatext. She understands them as describing language with the language itself. She proceeds to discuss the metalanguage in selected textbooks. She applies the genological perspective and treats the textbook as a type of text, analyzing its stylistic and cognitive elements.W artykule dokonano przeglądu definicji metajęzyka i metatekstu. Przyjęto, że jest to opis języka za pomocą tego języka. Następnie poddano analizie wybrane podręczniki pod kątem obecności wyrażeń metajęzykowych. Przyjęto perspektywę genologiczną – podręcznik traktowany jest jako gatunek tekstu, a badano elementy należące do aspektu stylistycznego i poznawczego.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 23
  • Page Range: 73-82
  • Page Count: 10
  • Language: Polish